Event och webbinarier

Fokus på säkerhet vid årets Hållbara dagar

Den 14–15 september arrangerades Hållbara dagar på Quality Hotel Globe i Stockholm. Många av våra medlemmar och kunder deltog och fick möjligheten att träffa flera av våra avtalsleverantörer som fanns på plats och visade upp sina produkter. Under dagarna fick vi höra flera spännande och intressanta föreläsningar på temat säkerhet.

Under två fullmatade dagar och ett trivsamt mingel och middag, där medlemmarna efter pandemiåren äntligen fick mötas ansikte mot ansikte igen, gavs tillfälle att lyssna på en rad intressanta föredrag och utbyta erfarenheter och idéer under temat hållbarhetstänkande. 

HBV fick bland annat möjligheten att uppdatera åhörarna om arbetet med effektiva beställningar, nyheterna i Mina sidor, systematisk uppföljning av avtalen och självskattning. 

I det digra föredragsprogrammet låg stort fokus på beredskap och säkerhet då bland annat Maria Deronius, säkerhetschef på Stockholmshem, och Krister Bergh säkerhetsskyddschef på Svenska Bostäder berättade om sitt arbete med att skapa trygga trappuppgångar för sina hyresgäster. 

Från Polisen var Therese Rosengren, biträdande chef LPO Arlanda, på plats för att berätta om hur man jobbar för att undvika uppkomsten av skuggsamhällen i landet. 

Jeanette Lesslie Wikström, VD för SäkerhetsBranschen, belyste branschens prioriterade frågor för att skapa ett tryggare och säkrare samhälle.

Gavlegårdarnas VD Cathrine Holgersson berättade om erfarenheterna från sensommaren 2021 då både ett tusenårsregn och en höghusbrand satte organisationen och beredskapen på prov. 

Mot bakgrund av Rysslands invasion av Ukraina speglade Kristian Pedersen och André Catry, från Advokatfirman Kahn Pedersen, den allt större cyberrisken i ett förändrat säkerhetslandskap och hur man som organisation kan tänka för att minimera riskerna. Oscar Jonsson, rysslandsexpert och forskare i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan, var också på plats och gav en initierad lägesbild av kriget.

Ett annat aktuellt ämne som behandlades under föredragsprogrammet var frågan om elinköp och energibesparing. Detta belystes ur flera perspektiv, bland annat frågan om renovering eller nyinstallation av fönster, hur energikostnader optimeras med hjälp av prognos- och fastighetsstyrning, och metoder för smidiga och kostnadseffektiva elinköpsaffärer.

Begreppet ”cirkulär ekonomi” belystes av Jan Agri och Anders Lundkvist som driver ett projekt med vitvarutjänster och i en engagerande föreläsning målade Rebecka Carlsson en bild om hur begreppet Hållbarhet fortfarande är i sin linda och att de kommande 100 åren kommer motsvara 20 000 år av teknologisk utveckling.

Kände journalisten och filmaren Folke Rydén fanns också på plats för att dela med sig av sina lärdomar efter sitt prisade arbete rörande olika miljöfrågor kring Östersjön. 

Ett längre referat av årets Hållbara dagar kommer i nästa nummer av tidningen HBV-Magasinet.