Event och webbinarier

Allmännyttans inköpsfunktion, HBV, delade under tisdagens föreningsstämma ut utmärkelsen Inköpspriset till fem av sina medlemmar.

Vi delar ut Inköpspriset priset till de bolag som har störst avropad omsättning hos oss per lägenhet i storlekskategorierna 100-1 000 lägenheter, 1 001-5 000 lägenheter, 5 001-9 000 lägenheter samt över 9 000 lägenheter. Pris tilldelas också bolaget med störst omsättning totalt.

Priserna tillföll följande medlemmar: 

100-1 000 lägenheter:  Sollentunahem AB

1 001-5 000 lägenheter: AllboHus Fastighets AB

5 001-9 000 lägenheter: Kalmarhem AB

> 9 000 lägenheter: Hyresbostäder i Norrköping AB

Total omsättning: ÖrebroBostäder AB