Avtalsnyheter

Fastighetsförnödenheter förlängs

HBVs ramavtal 21-122 Fastighetsförnödenheter har förlängts och gäller till och med 2024-03-05. Därefter har HBV möjlighet att förlänga ramavtalet ytterligare ett år. Sammanlagd avtalstid inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år.

Omfattning

Ramavtalet 21-122 omfattar fastighetsförnödenheter som behövs för att förvalta en fastighet såsom elverktyg, handverktyg, tillbehör, järnhandelsvaror, förnödenheter, inredning till fastighet, infästningar, redskap, personligt skydd med mera. Produkterna ska vara avsedda för professionellt bruk om inget annat tydligt anges. Antagna leverantörer kan även erbjuda utbildning och information kring produkterna och även vägleda till rätt produktval avseende användning/metod och miljövänligare alternativ.

Strikt rangordning gäller för detta ramavtal som är indelat i 21 avtalsområden som motsvarar Sveriges samtliga 21 län.

Vill du få mer information om ramavtalet kan du se vårt webbinarium som presenteras av inköpsstrategen Adam Anstrin och Janne Sunnari, regionansvarig Norr. Klicka här>>

En sammanfattning av ramavtalet 21-122 Fastighetsförnödenheter finns att läsa i vår folder. Klicka här>>

Antagna leverantörer i bokstavsordning:

Ahlsell Sverige AB
Bygg- och Industrigross Norden AB
Swedol AB

Läs mer om ramavtalet i vår avtalskatalog. Klicka här>>