Avtalsnyheter

Elektroskandia ansöker om prövningstillstånd i HFD

Rättsprocessen gällande HBVs upphandling 21-101 Vitvaror fortsätter. Leverantören Elektroskandia Sverige AB har nu ansökt om prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen. HBV har tecknat tillfälliga förlängningsavtal på befintligt ramavtal 15-101 Vitvaror – Del A som gäller till och med 2022-04-20. Ansvarig inköpsstrateg är Jonas Löfgren.

HBVs upphandling Vitvaror 21-101 har varit överprövad sedan januari 2021. Först den 17 december 2021, nästan ett år senare, meddelade Förvaltningsrätten sin dom och dömde till HBVs fördel. Därefter valde leverantören Elektroskandia Sverige AB att ansöka om prövningstillstånd hos kammarrätten, som den 31 januari 2022 informerade att de inte meddelar prövningstillstånd. Nu återstår att se om Högsta förvaltningsdomstolen kommer att meddela leverantören Elektroskandia Sverige AB prövningstillstånd eller om Förvaltningsrättens dom står fast. Vi hoppas på ett snabbt besked från Högsta förvaltningsdomstolen.

Omfattning

Upphandlingen Vitvaror 21-101 omfattar vitvaror såsom spisar, kylskåp, frysskåp, kyl- och frysskåp men även diskmaskiner, tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp för hushåll.

Antagna leverantörer i rangordning

1. Electrolux Hemprodukter AB
2. ELON Group AB
3. Elektroskandia Sverige AB

Befintligt ramavtal Vitvaror – Del A 15-101 är förlängt till och med 2022-04-20. Vid avrop bör ni förhålla er till direktupphandlingsgränsen om 700 000 kronor (från och med 1 februari 2022, se länk>>) i Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). Detta för att inte riskera att köpen bedöms vara otillåtna direktupphandlingar.