Avtalsnyheter

Brandvarnare och brandfiltar – nytt ramavtal klart från årsskiftet

Deltronic Security AB lämnade det mest fördelaktiga anbudet i HBVs upphandling 24-131 Brandvarnare och brandfiltar och antas som nya rangordnad etta när det nya ramavtalet börjar att gälla den 1 januari 2024.

Omfattning

Ramavtalet 24-131 Brandvarnare och brandfiltar är rikstäckande och omfattar försäljning av brandvarnare och brandfiltar, neutrala men även specifika med tryck om så önskas.

Kategorier som omfattas:

  • brandvarnare (till exempel optiska, uppkopplade, sammankopplade och andra typer av varnare såsom gas- och vattenvarnare, spisvakt, ställkostnad och tryck av produkt etc.)
  • brandfiltar (till exempel enlagers, flerlagers, olika storlekar, med eller utan tryck etc.)
  • tillbehör (till exempel adapter till brandvarnare, batterier, skyltar etc.).

Avropsordning

Avropsordning är strikt rangordning. I upphandlingen har HBV tillämpat så kallad omvänd anbudsutvärdering, vilket innebär att endast de leverantörer vars anbud rangordnats högst i anbudsutvärderingen har kontrollerats mot tillämpliga uteslutningsgrunder samt kvalificeringskrav.

HBV har antagit följande leverantörer i rangordning:

1. Deltronic Security AB
2. Dafo Brand AB

Avtalstid

2024-01-01 – 2025-12-31 med möjlighet för HBV att förlänga ramavtalet en eller flera gånger. Sammanlagd avtalstid inklusive förlängningar kan maximalt uppgå till fyra år.