Brandsläckare som släcker eld
Avtalsnyheter

Brandskydd – Högsta förvaltningsdomstolen avslår ansökan om prövningstillstånd

Högsta förvaltningsdomstolen har den 13 januari 2022 beslutat att inte meddela prövningstillstånd i överprövningen av upphandlingen Brandskydd 20-120, anbudsområde A2–A7. Detta innebär att någon prövning av NOHA Sweden ABs överklagande inte kommer att göras i sak och Förvaltningsrättens avgörande därmed står fast. HBV kan därför äntligen gå vidare och teckna avtal för anbudsområde A2–A7 med start den 1 februari 2022. Ansvarig inköpsstrateg är Mårten Kempe.

Omfattning

Ramavtalet Brandskydd 20-120 är indelat i flera avtalsområden, där avtalsområde A är regionalt indelat och omfattar försäljning av brandredskap och kurser inom brandskydd samt tjänster avseende årskontroller, besiktningar, montering av brandredskap och utrymningsmarkering och BV är rikstäckande och omfattar försäljning av brandvarnare och brandfiltar. Avropsordning är rangordning.

I och med beskedet från Högsta Förvaltningsdomstolen är nu upphandlingen slutförd i sin helhet och avtal är tecknade i varje avtalsområde. HBV har antagit följande leverantörer i rangordning:

Avtalsområde A1 (Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län)  
1. Securitas Sverige AB
2. Presto Brandsäkerhet AB
3. Dafo Brand AB

Avtalsområde A2 (Dalarna, Gävleborg, Värmland, Örebro och Västmanlands län)
1. Presto Brandsäkerhet AB
2. Securitas Sverige AB
3. Noha Sweden AB

Avtalsområde A3 (Uppsala och Stockholms län samt Gotland)
1. Presto Brandsäkerhet AB
2. Securitas Sverige AB
3. Dafo Brand AB

Avtalsområde A4 (Västra Götalands län)
1. Presto Brandsäkerhet AB
2. Noha Sweden AB
3. Securitas Sverige AB

Avtalsområde A5 (Södermanlands och Östergötlands län)
1. Presto Brandsäkerhet AB
2. Securitas Sverige AB
3. Dafo Brand AB

Avtalsområde A6 (Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Hallands län)
1. Presto Brandsäkerhet AB
2. Securitas Sverige AB
3. Noha Sweden AB

Avtalsområde A7 (Region Skåne samt Blekinge län)
1. Presto Brandsäkerhet AB
2. Securitas Sverige AB
3. Noha Sweden AB

Avtalsområde BV (rikstäckande)
1. Dafo Brand AB
2. Deltronic Security AB

Avtalstid

Avtalstiden för avtalsområde A2–A7 är 2022-02-01 – 2024-01-31. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid kan maximalt bli fyra år inklusive förläningar.

Avtalsområde A1 och BV startade 2020-01-01 och är redan inne på sin första förlängning och gäller till och med 2022-12-31. Därefter har HBV option på ytterligare förlängning, max ett år.