Avtalsnyheter

Beslut om prisjustering

HBV och San Sac AB har kommit överens om att tidigarelägga den prisjustering som enligt avtal får ske 2023-04-11. Därmed försvinner möjligheten att prisjustera igen vid ordinarie tidpunkt enligt avtal. Samtliga priser justeras med 8,2 procent enligt avtalat index och börjar gälla från och med 2022-06-30. Nästa möjliga prisjustering är 2024-04-11 enligt avtal. I övrigt är villkoren oförändrade. Ansvarig inköpsstrateg är Helena Kuusisto.

Ramavtalet 21-113 Avfallshanteringsprodukter omfattar produkter och system avsedda för insamling/källsortering av hushållssopor. Det är indelat i fyra avtalsområden:

Del A – Nedgrävda och delvis nedgrävda underjordsbehållare samt markstående behållare avsedda för krantömning.

Del B – Källsorteringskärl/system för insamling av avfall/förvaring av farligt avfall för lägenheter samt för kontor och pausrumsmiljöer.

Del C – Källsorteringsskåp för insamling av avfall utomhus.

Del D – Påsar för komposterbart avfall, säckar/säckhållare, dekaler avsedda för källsorterings-, avfallshanteringsprodukter samt avfallsutrymmen.

Leverantören San Sac AB är antagen som rangordnad etta i samtliga avtalsområden.

Läs mer om ramavtalet här>>

Kontakt

Frågor om ramavtalet 21-113 Avfallshanteringsprodukter besvaras av ansvarig inköpsstrateg Helena Kuusisto.