Medlemsinfo

Behöver ni hjälp med upphandlingar?

HBV erbjuder våra medlemmar experthjälp vid egna upphandlingar av årsentreprenörer, som till exempel löpande elarbeten, måleri, fastighetsskötsel och VVS. Uppdragen anpassas till varje medlems specifika behov. Till hösten förstärker vi vår enhet för konsultavtal med fler medarbetare för att kunna erbjuda vår hjälp till så många medlemmar som det är möjligt. Kontakta oss så berättar vi mer!

Vi hjälper er med upphandling

Vår ambition är att hjälpa så många medlemsbolag som möjligt. Om ni har behov av konsulthjälp med era upphandling/-ar så fyller ni i anmälningsblanketten ”Önskemål om hjälp vid upphandling” och skickar den till konsultuppdrag@hbv.se Vi återkommer därefter snarast möjligt med besked. För att vara säkra på att hinna hjälpa er behöver vi få in er anmälan nio månader innan avtalet måste vara klart.

I uppdraget ingår framtagande av:

  • upphandlingsdokument/förfrågningsunderlag
  • annonsering
  • kvalificering och utvärdering
  • tilldelning och framtagande av avtal

Arvode

För vanliga upphandlingar, exempelvis ramavtal och andra avtal som

  • rörarbeten
  • elarbeten
  • måleri
  • golvarbeten

är arvodet 70 000 kronor per upphandling. En uppdragsbekräftelse upprättas av HBV för varje uppdrag.

Vid samordnad upphandling med exempelvis kommunen eller en annan upphandlande myndighet tillkommer 10.000 kronor per upphandling.

För upphandlingar där tidsåtgången beräknas till fler än 65 timmar, till exempel nybyggnationer, konsultupphandlingar, inre- och yttre skötsel och liknande eller om val av upphandlingsförfarandet är något annat än förenklat- eller öppet förfarande bedöms arvodet individuellt för varje upphandling. Baserat på 1 100 kronor per timme.

Vid uppdrag med upp till fem upphandlingar ingår en resa samt restid. Vid uppdrag med fler än fem upphandlingar ingår ytterligare en resa samt restid. Ytterligare resor debiteras med utlägg för reskostnad samt restid.

HBV använder TendSign för genomförande av upphandlingsprocessen.

Debitering

Vid undertecknad uppdragsbekräftelse kommer 50 procent av arvodet att faktureras och resterande 50 procent kommer att faktureras efter avslutat uppdrag. Fakturering sker via e-fakturering och betalningsvillkor är 30 dagar från fakturadatum.

Arbete som utförs på löpande räkning debiteras med 1 100 kronor per timme.

Eventuella tilläggsuppdrag

Följande arbetsuppgifter ingår ej i det fasta arvodet utan debiteras separat efter beställning av medlemsbolaget:

  • Kontraktsmöten/startmöte: 1 500 kronor per möte exklusive faktisk kostnad för resor och restid (1 100 kronor per timme)
  • Handläggande av eventuell överprövning utförd av HBVs jurist debiteras 1 500 kronor per timme. Handläggande med hjälp av extern advokat debiteras faktisk kostnad.

Samtliga priser är angivna exklusive moms.