Kasatrull på en spisplatta med kruka med sallad i bakgrunden
Avtalsnyheter

Befintligt vitvaruavtal förlängs

I väntan på besked från Kammarrätten om de kommer att bevilja leverantören Elektroskandia Sverige AB prövningstillstånd så har HBV tecknat tillfälliga förlängningsavtal med de antagna leverantörerna på ramavtalet 15-101 Vitvaror – Del A till och med 2022-04-20. Ansvarig inköpsstrateg är Jonas Löfgren.

Ramavtalet 15-101 – Del A omfattar leverans av vitvaror, med eller utan installation samt reservdelar.

Antagna leverantörer i rangordning:

1. Electrolux Hemprodukter AB
2. Elektroskandia Sverige AB

Läs mer>>

Vid avrop bör ni förhålla er till direktupphandlingsgränsen om 700 000 kronor (från och med 1 februari 2022, se länk>>) i Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). Detta för att inte riskera att köpen bedöms vara otillåtna direktupphandlingar.