Avtalsnyheter

Nytt luftfilteravtal startar 1 april

Vi är glada att kunna presentera det nya ramavtalet för energibesparande och högkvalitativa luftfilter av glas och syntet som träder i kraft den 1 april 2024.

Omfattning

Ramavtalet 24-130 Luftfilter är rikstäckande och omfattar två avtalsområden som utvärderats och tilldelats separat. HBV har antagit nedan angiva leverantörer i rangordning:

A. Luftfilter i glas
1. Camfil Svenska AB
2. Dinair AB

B. Luftfilter i syntet
1. MANN+HUMMEL Vokes Air AB
2. Ultramare AB
3. Dinair AB

Avtalsområden avseende luftrenare och hyra av luftrenare har tagits bort i detta ramavtal på grund av låg efterfrågan under föregående avtalsperiod. Avtalsområdet som avsåg mätning och analys av luftkvalitet utgick också under föregående avtalsperiod då Resema, som var den enda antagna leverantören, blev uppköpta av Camfil Svenska AB.

Tuffare kravställning

Det nya ramavtalet omfattar luftfilter som uppfyller krav enligt energiklass B istället för den tidigare specificerade energiklass C för medium och finfilter, vilket var standard i befintligt ramavtal som upphör att gälla 2024-03-31. Denna justering signalerar vårt ökade fokus på högre energieffektivitet och understryker vikten av kontinuerliga förbättringar inom luftkvalitetsområdet.

Utöver detta inkluderar även det nya ramavtalet krav på cirkulära förpackningar. Genom att införa användningen av cirkulära förpackningar kan vi minska behovet av ny råvara och därmed minska de klimatpåverkande utsläppen från produktionsprocessen. Detta steg är ett konkret uttryck för vårt engagemang för hållbarhet och vår strävan efter att minska vår miljöpåverkan.

Det har även tillkommit materialkrav på filterramar som ska vara tillverkade av något av följande material:

• trä
• minst 50 procent återvunnen metall
• 98 procent återvunnen plast (specialsortiment, undantas från kravet).

Miljövärderingen har förtydligats i det nya ramavtalet men utgör dock inget ska-krav.

För produkter som uppges vara miljövärderade i Prisbilaga 1 så ska dessa uppfylla BASTAs kriterier (www.bastaonline.se) eller bedömas som rekommenderade eller accepterade enligt Byggvarubedömningens kriterier (www.byggvarubedomningen.se) alternativt bedömas som A, B eller C+ enligt Sunda Hus kriterier (www.sundahus.se).

Avropsordning

Avropsordning är rangordning och avrop ska i första hand ske från den leverantör som rangordnats som nummer ett i respektive avtalsområde.

Avtalstid

Avtalstiden är 2024-04-01 – 2026-03-31. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid kan maximalt bli fyra år inklusive förlängningar.