Avtalsnyheter

Avtalsstart för 24-112 Dörrar – enbart leverans

Efter genomförd kvalificering och utvärdering av upphandlingen 24-112 Dörrar – enbart leverans kan HBV nu presentera ett nytt ramavtal med start den 1 april 2024. Ramavtalet är rikstäckande och omfattar två avtalsområden som utvärderats och tilldelats separat. Tre leverantörer per avtalsområde har antagits i rangordning.

Omfattning

Ramavtalet är rikstäckande och omfattar leverans av löpande anskaffning av dörrar såsom till exempel säkerhetsdörrar, brandklassade dörrar, ljudklassade dörrar, dörrar till allmänna utrymmen (övriga dörrar) och tillbehör för löpande utbyte, projekt, renoveringar och nyproduktion. Dörrar som omfattas är både trä- och ståldörrar för trapphus, loftgångar/ytterdörrar/radhus och till allmänna utrymmen. Tillbehör ska kunna avropas tillsammans som tillval till dörr samt separat.

Kategorier som ingår:

  • Dörrar, till exempel säkerhetsdörrar (flera olika säkerhetsklasser), brandklassade dörrar, andra klassade dörrar till allmänna utrymmen så som t.ex. förrådsdörrar, cykelförrådsdörrar, tvättstugedörrar, källardörrar, dörrar till pann-/fläktrum etc. så kallade ”övriga dörrar”.
  • Tillbehör, till exempel säkerhetskåpa, ringklocka, tittöga, säkerhetskedja, tryckevred, låshus, nyckeltub, tidningshållare, brevlådor för dörrar, låsbara brevlådor, dörrfönster etc.
  • Innerdörrar inne i lägenheter, entrépartier, fastighetsboxar och montage av dörrar omfattas inte av upphandlingen.


Ramavtalet omfattar två avtalsområden:

• Trä – Dörrar av trä för trapphus och loftgång-/ytterdörr, enbart leverans
• Stål – Dörrar av stål för trapphus och loftgång-/ytterdörr, enbart leverans

Avropsordning

HBV har antagit angivna leverantörer i rangordning.

Trä – Dörrar av trä för trapphus och loftgång-/ytterdörr, enbart leverans
1. Beijer Byggmaterial AB
2. Svenska Skydd AB
3. A Lundgren Smide AB

Stål – Dörrar av stål för trapphus och loftgång-/ytterdörr, enbart leverans
1. Secor AB
2. Robust AB
3. Svenska Skydd AB

I upphandlingen har HBV tillämpat så kallad omvänd anbudsutvärdering. Det innebär att endast de leverantörer vars anbud rangordnats på första, andra och tredje plats har kontrollerats mot tillämpliga uteslutningsgrunder samt kvalificeringskrav.

Avtalstid

Avtalstiden är 2024-04-01 – 2026-03-31 med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år.