Medlemsinfo

Avslutar nuvarande samarbete

Vi gör ett uppehåll med vårt samarbete med Byggvarubedömningen och söker nya former för hur det ska kunna se ut.

Byggvarubedömningen är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och tillhandahåller information om hållbarhetsbedömda va­ror. Vi har haft ett samarbete med dem men har nu beslutat att avsluta det. Vi kommer att träffa nya VDn för Byggvarubedömningen under nästa år för att se hur vi kan hitta en ny form för samverkan.