Medlemsinfo

Årets föreningsstämma genomförd

Vår årliga föreningsstämma genomfördes den 11 maj på Quality Hotel Globe i Stockholm. Förutom sedvanliga stämmoförhandlingar bjöds det på en inspirationsföreläsning med Björn Fägersten, VD, Politea om ”Hur geopolitiken ritar om marknadens spelplan”.

Stämman fastslog räkenskaperna för 2022 och den 16 maj skickade vi det definitiva Återbäringsbeskedet 2022 till våra medlemmar. Återbäringen som är en del av det överskott som föreningens årsresultat ger fastslogs till 1,5 procent. Ingen förändring har skett i styrelsens sammansättning. Styrelsen representeras av följande personer:

Ulf Rohlén, Styrelseordförande, VD, ÖrebroBostäder AB
Stefan Sandberg, Vice Ordförande, VD, AB Svenska Bostäder
Anders Nordstrand, Styrelseledamot, VD, Sveriges Allmännytta
Anna Nordén, Styrelseledamot, Vice VD och Utvecklingschef, Framtiden Byggutveckling AB
Jerker Eriksson, Styrelseledamot, VD, AB Bostaden i Umeå
Lotta Björklund, Styrelseledamot, VD, Mitthem AB
Marie Thelander Dellhag, Styrelseledamot, VD, MKB Fastighets AB
Mikael Sjölander, Ordinarie revisor, Ernst & Young AB

Tack för en väl genomförd stämmoförhandling och ett extra stort tack till Johan Johansson, VD, Stiftelsen Bodenbo som var stämmans ordförande och till Lise-Lotte Billborn, Förvaltningschef/Vice VD, Armada Bostäder AB som var stämmans sekreterare.