Avtalsnyheter

Annonserade RFIer för Brandskydd och Balkonginglasning

Inför kommande upphandlingar av Brandskydd avtalsområde A1 och BV samt Balkonginglasning har HBV nu annonserat två stycken Request For Information (RFI) för att få en bättre bild av vad marknaden har att erbjuda inom dessa områden utifrån de behov som våra medlemmar och övriga associerade kunder har.

Brandskydd – avtalsområde A1 och BV

HBVs befintliga ramavtal 20-120 Brandskydd är indelat i åtta olika avtalsområden. Avtalsområde A2–A7 var föremål för överprövning under en längre tid vilket har medfört att avtalstiden för de olika avtalsområdena skiljer sig åt. Det som kommer att upphandlas på nytt nu är avtalsområde BV (brandvarnare och brandfiltar) samt A1 som avser försäljning, service, årskontroller av brandredskap samt konsultrådgivning och brandskyddsutbildning i  Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Avtalstiden för dessa två avtalsområden löper ut 2023-06-30, därefter har HBV option på ytterligare förlängning till och med 2023-12-31.

I den annonserade RFIn gällande Brandskydd önskar HBV få svar på frågeställningar gällande exempelvis:

• geografisk indelning
• behov av uppkopplade /smarta brandvarnare
• kravställning på CPR-godkända brandvarnare
• behov av skumsläckare
• behov av olika typer av släckare
• brandsläcksystem
• produktsortiment
• behov av brandslangar
• behov av olika typer av skyltar, brandposter, släckarskåp och hjärtstartare
• behov av utökat tjänstesortiment och digitala släckövningar
• behov av sprinklerrelaterade tjänster och övriga tjänster
• miljökrav på produkttransporter

Sista svarsdag är 2023-01-29. Ansvarig inköpsstrateg är Elin Erwid.

Läs mer om vårt ramavtal 20-120 Brandskydd här>>.

Balkonginglasning

Ramavtalet 21-155 omfattar leverans inklusive montering av inglasningar av balkonger och uteplatser. Befintligt ramavtal löper ut 2023-05-18 och HBV har nu påbörjat en ny upphandling. För att uppnå en utökad kunskap om vad marknaden kan erbjuda våra medlemmar inom detta område har vi nu annonserat denna RFI med sista svarsdatum 2023-02-09. Vi hoppas att leverantörer som är verksamma inom detta område har möjlighet att svara på hur produkter och tjänster korresponderar med det som HBV har för avsikt att skapa ett avtal kring. Ansvarig inköpsstrateg är Emelie Färninger.

Läs mer om vårt ramavtal 21-155 Balkonginglasning här>>.