Avtalsnyheter

Annonserad RFI för vitvaruinstallationer och service

Under våren kommer HBV att annonsera den nya upphandlingen 23-181 Vitvaruinstallationer och service med planerad avtalsstart 2023-09-01. Nu har en RFI, Request For Information, annonserats för att starta dialogen med marknaden och samla in synpunkter på upphandlingsunderlaget gällande kravställning på transporter, sysselsättningsfrämjande åtgärder, geografisk indelning, produkter i varukorgen etc. Sista svarsdag är 2023-02-01.
Länk till annonserad RFI>>

Befintligt ramavtal 19-181 Vitvaror – Installation och service är giltigt till och med 2023-08-31. Det är indelat i installation respektive service samt regionalt indelat i Sveriges län samt ytterligare indelning i storstadsregionerna. Strikt rangordning gäller och nedan angivna leverantörer är antagna (i bokstavsordning):

Bravida Sverige AB (Stockholm)
Bravida Sverige AB (Göteborg)
Elon Group AB
EP Service AB
QSR Partner AB
Vitvaruservice i Stockholm AB

Mer information om befintligt avtal hittar du i vår avtalskatalog. Klicka här>>