Hållbarhet

Analysen av självskattningsenkäten påbörjad

Svarstiden för vår självskattningsenkät har passerat sista dag. Insamlingen av svaren är klar och nu påbörjar vi vår analys av de svar som inkommit. 148 leverantörer mottog enkäten och 115 skickade in sina svar. 80 av dem besvarade även 2020 års enkät. Att utföra en enkät varje år gör självklart år två och de följande åren än mer intressant då vi nu har data att jämföra. Återkoppling kommer att ske till dem som besvarat, men även de som inte har skickat in sina svar till oss. Rapporten är planerad att presenteras på HBVs årsstämma i maj.

Vi vill att både medlemmar och kunder vid användning av våra avtal ska känna sig trygga med att våra avtalsleverantörer engageras till att ta ansvar för sina varor och tjänster – hela vägen från framställande till slutanvändning. Med detta som bakgrund har vi tagit fram en självskattningsenkät rörande hållbarhetsarbete hos våra avtalsleverantörer.

Våra avtalsleverantörer har kommit olika långt i sitt hållbarhetsarbete och syftet med självskattningsenkäten är att följa upp och skapa en dialog mellan oss och avtalsleverantörerna för att gemensamt hitta en väg till ett mer hållbart samhälle. Utifrån svaren samt i dialog med avtalsleverantörerna, kan vi bland annat göra prioriteringar inom framtida kravställningar och i utvecklingsarbetet av våra avtal. Allt för att våra avtal ska möta våra medlemmars krav inom hållbarhetsområdet. 

Länk till HBVs Självskattningsrapport 2020>>