Avtalsnyheter

AllOffice höjer priserna

HBV har efter förhandlingar med AllOffice Nordic AB, antagen som enda leverantör på ramavtalet 20-108 Städmaterial och hygienprodukter, kommit fram till en indexreglering av priserna med 19,5 procent från och med den 1 november 2022.

Anledningen till den tidigarelagda prisjusteringen är bland annat de skenande energipriserna för leverantörer inom till exempel papperstillverkning. För att motverka risken att bli utan leveranser av ett antal varor inom avtalet så har HBV godkänt denna prishöjning. AllOffice Nordic AB kommer inte att kunna justera priserna ytterligare under avtalsperioden. Ramavtalet är inne på sin första förlängning och gäller till och med 2023-08-31. Därefter har HBV option på ytterligare förlängning om max ett år.