Avtalsnyheter

Alla avtalsdelar på plats i ramavtalet Markvårdsmaskiner

Avtalsspärren för upphandlingen 23-125-3 Markvårdsmaskiner, avtalsområde E – Bogserade sopmaskiner har nu löpt ut och ingen ansökan om överprövning har registrerats av Förvaltningsrätten. Det betyder att ramavtalet 23-125 Markvårdsmaskiner nu är på plats i sin helhet.

Omfattning

Ramavtalet 23-125 Markvårdsmaskiner omfattar markvårdsmaskiner med tillbehör och redskap av olika slag, inklusive rikstäckande leverans och garantiåtaganden. I det fall inbyte av befintlig maskin blir aktuellt hanteras inbytet direkt mellan beställaren och leverantören/annan köpare. Beställaren är inte bunden till att göra inbyte genom leverantören.

Ramavtalet omfattar följande avtalsområden där HBV har antagit följande leverantörer (angivna i bokstavsordning):

A – Åkgräsklippare
Globgro AB (Globe Technologies Sweden AB)
Hako Ground & Garden AB
Maskinparken Sverige AB
XYZ Maskin AB

B – Lastmaskiner
Axima AB
Maskinparken Sverige AB
Willegruppen AB

C – Redskapsbärare
Axima AB
Hako Ground & Garden AB
Maskinparken Sverige AB
Orust Motor AB
Sweep Sopmaskiner Sverige AB
Timan A/S
Willegruppen AB

D – Ej bogserade sopmaskiner
Maskinparken Sverige AB
Sweep Sopmaskiner Sverige AB

E – Bogserade sopmaskiner
Sweep Sopmaskiner Sverige AB
Ströman Maskin AB

F – Kompakttraktorer
Axima AB
Hako Ground & Garden AB
Maskinparken Sverige AB

G – Robotgräsklippare
Orust Motor AB
Positec Nordic AB
XYZ Maskin AB

H – Ogräsbekämpningsmaskiner
Hako Ground & Garden AB
Maskinparken Sverige AB
Willegruppen AB

I – Handhållna maskiner
Globgro AB (Globe Technologies Sweden AB)
Hako Ground & Garden AB
Orust Motor AB
XYZ Maskin AB

Avropsordning

Avtalsområde A–H
Avrop av upp till och med två maskiner ska ske via dynamisk rangordning. Avropsförfrågan ska göras av den leverantör som har det lägsta totalpriset för det aktuella köpet inom respektive avtalsområde, med hänsyn till de aktuella priser som framgår av det dynamiska rangordningsdokumentet. Förnyad konkurrensutsättning gäller vid avrop av tre eller fler maskiner, alternativt när behovet inte kan tillgodoses med dynamisk rangordning på grund av funktionella och/eller tekniska egenskaper.

Avtalsområde I
Avrop ska ske via dynamisk rangordning oavsett antal.

Avtalstid

Avtalstid för avtalsområde A, C, D, F, G, H och I är 2023-10-01 – 2025-09-30.

Avtalstid för avtalsområde B är 2023-06-12 – 2025-06-11.

Avtalstid för avtalsområde E är 2023-11-01 – 2025-10-31.

Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid kan maximalt bli fyra år inklusive förlängningar.

Läs mer om ramavtalet i vår avtalskatalog>>