Upphandlingen Byggmaterial 22-123 annonseras på nytt

man som står framför ett utbud av brädor av olika slag på en hylla

HBV har efter tilldelning blivit uppmärksammad på att en anbudsgivare offererat en produkt som inte uppfyller ställda krav enligt Upphandlingsdokumentet. HBV har därför tagit beslut om att återkalla det tilldelningsbeslut som publicerades 2022-01-10 samt tilldelningsbeslutet som publicerades 2022-01-12. Ansvarig inköpsstrateg är Emelie Färninger.

Beslut om att avbryta upphandlingen

Upphandlingen Byggmaterial 22-123 avbryts på grund av bristande konkurrens samt på grund av att det affärsmässigt bästa resultatet ej kan uppnås. Upphandlingen kommer att annonseras på nytt inom kort. 

Avtalsspärr råder nu till och med 2022-01-28.

Frågor om denna upphandling besvaras av ansvarig inköpsstrateg Emelie Färninger och regionansvarig affärsutvecklare Lars Lönnblad.

Uppdaterad 2022-01-18

Kontakt


Kontakt


  • Lars Lönnblad
    Lars Lönnblad