Ny upphandling av Luftfilter

Vår upphandlare Helena Kuusisto har påbörjat den nya upphandlingen av Luftfilter 20-130 med planerad avtalsstart 2020-01-01. Produkter som omfattas inom detta ramavtal är filter till ventilationsanläggningar, luftfilter, luftrenare samt mätning och analys av kvalitén på inomhusluft. Sista anmälningsdag för icke medlemmar är 2019-09-01.

Befintligt ramavtal Luftfilter 16-130 gäller till och med 2019-12-31. 

Uppdaterad 2019-08-30