Extern remiss annonserad för Rörmaterial

Rörkopplingar på ett bord

Inför den planerade upphandlingen av rörmaterial har HBV annonserat en extern remiss. Sista svarsdag är justerat till 2022-02-16. Syftet med denna remiss är att låta potentiella leverantörer och andra intressenter tycka till om det preliminära upphandlingsunderlaget. Ansvarig inköpsstrateg är Sara Björkman.

Omfattning

Upphandlingen Rörmaterial 22-104 avser ramavtal gällande leveranser av rörmaterial såsom badrumsporslin, VVS-armaturer, badkar, rörkopplingar, vattensparprodukter, rörledningar för vatten och värme, avloppsrör, pumpar, värmeradiatorer, disk- och tvättbänkar, rensutrustning, rörverktyg, brunnar, kollektorrör för bergvärme etc.

Annonsering av denna upphandling är planerad till april 2022. Planerad avtalsstart är 2022-09-19.

Befintligt ramavtal Rörmaterial 18-104 är giltigt till och med 2022-09-18.
Läs mer>>

Kontakt

Frågor om denna upphandling besvaras av ansvarig inköpsstrateg Sara Björkman och regionansvarig affärsutvecklare Gustav Lundin. 

Uppdaterad 2022-02-09

Kontakt


Kontakt


  • Gustav Lundin
    Gustav Lundin