Avtalsnyheter

Ahlsell pausar samarbete med Makita

Viktig information som berör HBVs ramavtal 21-122 Fastighetsförnödenheter. Ahlsell Sverige AB har tagit beslut om att temporärt avbryta samarbetet med Makita, en utav de största leverantörerna inom elverktyg. Makita kan just nu inte garantera att de lever upp till Ahlsells uppförandekod.

Ahlsells övergripande inriktning inom inköp och leverantörsrelationer är präglad av ansvar och respekt för människor, miljö och samhälle genom hela försörjningskedjan. Därför är det av yttersta vikt för Ahlsell att säkerställa hållbara leverantörskedjor.

I ljuset av Rysslands invasion av Ukraina har Ahlsell strategiskt kartlagt sina leverantörer för att säkerställa att de inte fortsatt köper varor eller tjänster från leverantörer med verksamhet i Ryssland, eller från områden som omfattas av sanktioner till följd av det.

Ahlsell har sökt Makita för dialog kring efterlevnad av de krav Ahlsell ställer på leverantörer genom sin uppförandekod. Dessvärre har Ahlsell inte nåtts av tillfredsställande svar och den transparens som bör spegla dialogen i ett gott samarbete, vilket har lett till att Ahlsell idag inte har möjlighet att garantera Makitas efterlevnad av kraven. Därför väljer Ahlsell att temporärt avbryta samarbetet med Makita.