I år fyller HBV 70 år Illustration med texten HBV 70 års. 1952-2022.
Event och webbinarier

70 år i allmännyttans tjänst!

I år fyller HBV 70 år och det kommer vi att uppmärksamma på många olika sätt under året i samband med våra event, möten och utbildningar och i alla våra kanaler. Vi hoppas att du vill vara med oss och fira! Höjdpunkten kommer givetvis vara den årliga föreningsstämman som äger rum i Stockholm den 17-18 maj. Vi ser fram emot att träffa alla våra medlemmar då. Har du någon speciell och särskild berättelse om HBV, något som kopplar just dig till HBV? Då vill vi gärna att du hör av dig till oss och berättar din historia.

HBV bildades den 3 april 1952 och är en ekonomisk förening som ägs av våra medlemmar, Sveriges allmännyttiga bostadsbolag. Tillsammans är vi just nu 378 medlemmar. Vi är allmännyttans inköpsfunktion och vår övergripande uppgift är att främja medlemsbolagens ekonomiska intressen och skapa långsiktigt hållbara affärer. Vi genomför samordnade upphandlingar för varor och tjänster kopplade till byggnation, renovering och förvaltning av fastigheter. Med närmare 200 ramavtal hjälper vi dagligen våra medlemmar att förvalta och utveckla boendet för sina hyresgäster. Att vi årligen omsätter cirka 2,9 miljarder kronor vittnar om våra framgångar. 

HBV för ständigt en dialog med våra medlemmar, leverantörer och intressenter för att förstå kommande behov så att vi kan leverera allt för fastigheten både i dag och i framtiden. När brister upptäcks eller önskemål uppstår ger storleken bakom HBVs avtal kraften att förändra. Det innebär samma service och styrka för den lilla medlemmen som för det stora.

Genom olika möten och konferenser har HBV också blivit en populär mötesplats för kunskapsöverföring mellan medlemmar och leverantörer. En annan viktig roll är att låta våra medlemmar och leverantörer bidra till och påverka utvecklingen av varor och tjänster för framtidens boende.

HBV har funnits i 70 år och har arbetat för medlemmarna under alla år. Vi har lång erfarenhet av att skapa både ramavtal och skräddarsydda entreprenadupphandlingar på konsultbasis. Allt vi gör, gör vi för våra medlemmar!

Tillsammans bygger vi framtidens historia om HBV. Hör gärna av dig med din berättelse om HBV genom att skicka ett mejl till oss på info@hbv.se.