Nyhetskategori: Event och webbinarier

Rapport från Almedalen

Rapport från Almedalen

Almedalsveckan 2023 genomfördes på plats i Visby med mer än 2 100 evenemang. Bakom dessa stod drygt 1 200 arrangörer och givetvis fanns HBV med bland dessa. Förutom de tre programpunkter som vi genomförde i det hus vi hyrde, deltog HBV som partner till Hållbarhetsarenan, arrangerat av Sustainable Innovation tillsammans med cirka 30 medarrangörer på temat hållbar framtid. Här nedan ser du detaljerad information om de olika programpunkterna och det finns möjlighet att se de flesta av dom i efterhand.

Vad innebär det för offentlig sektor att driva innovation i samverkan med näringslivet?

Tisdag 27 juni klockan 15.45–16.15
Arrangör: Tidningen Offentliga Affärer, Compare/Digital Well Arena
Medverkande: Johan Almesjö, Ulrika K Jansson (kommundirektör, Karlstad), Lina Svensberg (Compare), Inger Ek (Upphandlingsmyndigheten), Teresa Jonek (Teknikföretagen), Viktoria Hagelstedt (DIGG)
Länk till inspelning>>

Kan kommuner och offentliga organisationer vara en innovationsmotor? Hur kan samverkan mellan offentlig sektor och näringsliv skapa nytta för medborgarna och utvecklingen och omställningen av samhället?

Kan offentlig upphandling driva på utvecklingen mot mer cirkulära produkter och affärsmodeller?

Onsdag 28 juni klockan 13.00–13.45
Arrangör: HBV
Medverkande: Jörgen Ågren, Jan Agri (Tricircular), Eva Svensson Myrin (Miljö- och Avfallsbyrån), Magnus Ulaner (Sveriges Allmännytta)
Länk till inspelning>>

Inom alla näringsgrenar och i hela samhället diskuteras nu modeller och förhållningssätt för att minska resursförbrukningen och effektivisera återanvändning och återbruk. Vilken roll kan det offentliga spela i denna utveckling och omställning?

Hur kan allmännyttans avtal vara en drivkraft för hållbar samhällsutveckling?

Onsdag 28 juni klockan 15.00–16.00
Arrangör: HBV
Medverkande: Johan Almesjö, Sofia Nordblom, Ola Kroon, Sandra Sedig och Therese Borg
Länk till inspelning>>

Allmännyttan med sina cirka 900 000 lägenheter och en årlig omsättning på 100 miljarder kronor är en av de dominerande aktörerna på den svenska fastighetsmarknaden. Påverkar deras inköp i tillräckligt hög grad en önskvärd samhällsutveckling eller kan ett medvetet inköpsarbete påskynda omställningen?

Hur ökar vi omställningstakten genom upphandling i en kontext av global och lokal instabilitet?

Torsdag 29 juni klockan 11.30–12.30
Arrangör: Sustainable Innovation
Medverkande: Johan Almesjö, Oscar Jonsson (Försvarshögskolan), Nina Jacobsson Stålheim (Framtiden AB), Chris Österlund (AB Botkyrkabyggen), Vanessa Ware (Kista Science City), Thomas Sundén (Sustainable Innovation)
Länk till inspelning>>

För att nå våra klimatmål måste vi hitta vägar att skala upp de lösningar vi provar så snabbt och säkert som möjligt. Hållbarhet måste helt enkelt bli standard. Hur gör vi det i bred skala?

Kan gemensam upphandling öka hållbart byggande hos privata fastighetsägare?

Torsdag 29 juni klockan 12.45–13.30
Arrangör: Sustainable Innovation
Medverkande: Lotta Bångens (Energieffektiviseringsföretagen), Johan Almesjö, Chris Österlund (AB Botkyrkabyggen), Rikard Sjöqvist (Granitor), Marie-Louise Persson (Riksbyggen), Ola Månsson (Installatörsföretagen)
Länk till inspelning>>

Många fastighetsägare lagar inte taket fast det läcker och investerar än mindre i hållbart byggande. Kan gemensam upphandling lösa dessa utmaningar och öka privata fastighetsägare och bostadsrättsföreningars potential att bidra till energieffektivare och klimatsmartare åtgärder i sina byggnader?

Från pilot till uppskalning – innovationer som snabbt får oss att nå ett klimatneutralt byggande

Torsdag 29 juni klockan 15.30–16.15
Arrangör: Sustainable Innovation
Medverkande: Ville Gruner, Anna-Maria Jakobsson (Sankt Kors Fastigheter), Maria Perzon (Castellum), Sara Gorton (Skanska), Ylva Åborg (Fojab/Klimatarena Stockholm), Maria Sandell (JM)
Länk till inspelning>>

Hur kan vi främja organisationers vilja att införa nya innovationer för att nå klimatmålen? Enklare processer och attraktiva affärsmodeller behövs för att införa radikal innovation i befintliga strukturer och verksamheter.

Cirkulärt byggande – hur kan politik och företag samverka för att möta EUs klimatkrav?

Torsdag 29 juni klockan 15.30–17.00
Arrangör: Tarkett
Medverkande: Johan Almesjö, Dag Duberg (Tarkett), Åsa Lindgren (Ramboll Buildings), Per Everhill (Tekniska Verken Linköping), Anna Denell (Vasakronan), Ellen Einebrant (Återvinningsindustrierna), Elisabeth Schylander (NCC), Åsa Lindhagen (MP), Emma Wiesner (C), Leif Nysmed (S)

EU ställer krav på omfattande uppgradering av fastighetsbeståndet och redovisning av miljöpåverkan i flera led. Kommuner och företag i framkant är redo att möta dem, men vad krävs för att det ska bli verklighet?

Kan kommunala bostadsbolag driva ett långsiktigt innovationsfrämjande inköpssamarbete?

Torsdag 29 juni klockan 16.30–17.15
Arrangör: HBV
Medverkande: Ville Gruner, Stina Lantz (Ignite Sweden AB), Lina Svensberg (Compare), Magnus Ulaner (Sveriges Allmännytta), Victoria Westergren (Upphandlingsmyndigheten), Thomas Sundén (Sustainable Innovation)
Länk till inspelning>>

För att de allmännyttiga bostadsbolagen ska nå klimatmålen som endast är ”två upphandlingar bort” behöver vi samla oss och skapa förutsättningar och processer som främjar innovationer på både kort och lång sikt.

Hur blir offentlig sektor motor i den gröna omställningen?

Fredag 30 juni klockan 11.00–11.45
Arrangör: HBV
Medverkande: Ville Gruner, Martin Kjellin (Unityworks), Stina Lant (Ignite Sweden AB), Markus Magnell (PropTech Sweden), Carl Ståhle (Sveriges Allmännytta)
Länk till inspelning>>

Vi står inför ett reellt miljöhot och den offentliga inköpskraften tenderar till att forsätta att köpa det som den alltid har gjort. Kan offentliga affärer styrda mot innovation vara en möjliggörare för att möta dessa hot?

Besök HBV-torget på Fastighetsmässan

Den 15–16 mars är det dags för Fastighetsmässan på Kistamässan i Stockholm. HBV deltar som utställare tillsammans med ett flertal av våra avtalsleverantörer. Se oss även på scenen den 15 mars klockan 14.30 då vi genomför ett panelsamtal under rubriken ”Hållbart inköp – vad innebär det?”.

Registrera din kostnadsfria entrébiljett här>>

Fastighetsmässan är mötesplatsen för förvaltning och utveckling av befintliga fastigheter. Här har du möjlighet att knyta kontakter med leverantörer av fastighetslösningar som hjälper dig att ställa om dina fastigheter för att möta förändringarna. Produktintensiva utställare och tjänsteföretag finns på plats, alla med morgondagens förvaltarbransch som sin spelplan. Du har också möjlighet att ta del av ett stort seminarieprogram samt många möjligheter till vidare nätverkande och kontakt med kollegor i branschen. Att besöka mässan är helt kostnadsfritt. HBV medverkar på mässan som hållbarhetspartner och på vårt HBV-torg finns ett antal av våra avtalsleverantörer på plats.

Kom gärna och besök oss!

Nedan angivna leverantörer gör oss sällskap på HBV-torget:
Dafo Brand AB (HBV:5)
Deltronic Security AB (HBV:2)
Diversey Sverige AB (HBV:8)
Interoc Dörr & Fönster (HBV:3)
LIB Luck & InredningsBolaget (HBV:9)
MANN + HUMMEL Vokes Air AB (HBV:1)
Mockfjärds Fönster AB (HBV:4)
Modexa AB (HBV:6)
Rexel Sverige AB (HBV:7)

Scenframträdande

Datum: 15 mars
Tid: 14.30–15.00

Hållbart inköp – vad innebär det?

Vi lever i en värld med många osäkra parametrar och påverkas av såväl inre som yttre krafter. 

Hur påverkar det ett hållbart inköpsarbete och vad menar vi med ett hållbart inköpsarbete?  Vi resonerar om hållbart inköp utifrån flera perspektiv, geopolitiskt, lokalt, logistiskt och ur ett säkerhetsperspektiv.  

Medverkande:
Johan Almesjö, VD, HBV
Björn Fägersten, CEO, Politea
Johan Jemdahl, CEO Qarlbo Energy
Jeanette Lesslie Wikström, VD, Säkerhetsbranschen
Chris Österlund, VD, AB Botkyrkabyggen

HBV Online 12 september

HBV Online 12 september

Vi startar upp höstens digitala program med ännu ett HBV Online den 12 september klockan 10:00–12:00. Under ledning av Sofia Nordblom, regionansvarig Öst och Lars Lönnblad, regionansvarig Syd, får du veta mer om vad som är aktuellt hos oss på HBV, allmännyttans inköpsfunktion gällande nya avtal och upphandlingar. Foyen Advokatfirma gästar oss och berättar om ÄTA-arbeten och kompletterande entreprenader – risker för otillåtna direktupphandlingar. Häng med oss då!

DATUM: 12 september 2022

TID: 10:00–12:00

PLATS: Digitalt via Teams

Program

09.55–10.00 Tekniktest för de som önskar och vill. 

10.00–10.50 Aktuell avtalsinformation från HBV. Lars Lönnblad och Sofia Nordblom, regionansvariga tillsammans med kollegor från  Inköpsavdelningen. Vi kommer även berätta mer om HBVs nya ramavtalsområde Försäkringsförmedlartjänster och hur HBV kan hjälpa till med konsultupphandlingar. 

10.50–11.00 Paus. 

11.00–11.45 ÄTA-arbeten och kompletterande entreprenader – risker för otillåtna direktupphandlingar. Foyen Advokatfirma.

11.45–12.00 Genomgång av HBVs portal Mina sidor, Olle Wiman, controller. Sammanfattning och frågestund. Avslut.

Anmälan

Våra medlemmar och övriga kunder är varmt välkomna att delta. Det är helt kostnadsfritt. Välkommen att anmäla dig till Therese Borg, tel 08-556 765 26, therese.borg@hbv.se

Fokus på säkerhet vid årets Hållbara dagar

Fokus på säkerhet vid årets Hållbara dagar

Den 14–15 september arrangerades Hållbara dagar på Quality Hotel Globe i Stockholm. Många av våra medlemmar och kunder deltog och fick möjligheten att träffa flera av våra avtalsleverantörer som fanns på plats och visade upp sina produkter. Under dagarna fick vi höra flera spännande och intressanta föreläsningar på temat säkerhet.

Under två fullmatade dagar och ett trivsamt mingel och middag, där medlemmarna efter pandemiåren äntligen fick mötas ansikte mot ansikte igen, gavs tillfälle att lyssna på en rad intressanta föredrag och utbyta erfarenheter och idéer under temat hållbarhetstänkande. 

HBV fick bland annat möjligheten att uppdatera åhörarna om arbetet med effektiva beställningar, nyheterna i Mina sidor, systematisk uppföljning av avtalen och självskattning. 

I det digra föredragsprogrammet låg stort fokus på beredskap och säkerhet då bland annat Maria Deronius, säkerhetschef på Stockholmshem, och Krister Bergh säkerhetsskyddschef på Svenska Bostäder berättade om sitt arbete med att skapa trygga trappuppgångar för sina hyresgäster. 

Från Polisen var Therese Rosengren, biträdande chef LPO Arlanda, på plats för att berätta om hur man jobbar för att undvika uppkomsten av skuggsamhällen i landet. 

Jeanette Lesslie Wikström, VD för SäkerhetsBranschen, belyste branschens prioriterade frågor för att skapa ett tryggare och säkrare samhälle.

Gavlegårdarnas VD Cathrine Holgersson berättade om erfarenheterna från sensommaren 2021 då både ett tusenårsregn och en höghusbrand satte organisationen och beredskapen på prov. 

Mot bakgrund av Rysslands invasion av Ukraina speglade Kristian Pedersen och André Catry, från Advokatfirman Kahn Pedersen, den allt större cyberrisken i ett förändrat säkerhetslandskap och hur man som organisation kan tänka för att minimera riskerna. Oscar Jonsson, rysslandsexpert och forskare i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan, var också på plats och gav en initierad lägesbild av kriget.

Ett annat aktuellt ämne som behandlades under föredragsprogrammet var frågan om elinköp och energibesparing. Detta belystes ur flera perspektiv, bland annat frågan om renovering eller nyinstallation av fönster, hur energikostnader optimeras med hjälp av prognos- och fastighetsstyrning, och metoder för smidiga och kostnadseffektiva elinköpsaffärer.

Begreppet ”cirkulär ekonomi” belystes av Jan Agri och Anders Lundkvist som driver ett projekt med vitvarutjänster och i en engagerande föreläsning målade Rebecka Carlsson en bild om hur begreppet Hållbarhet fortfarande är i sin linda och att de kommande 100 åren kommer motsvara 20 000 år av teknologisk utveckling.

Kände journalisten och filmaren Folke Rydén fanns också på plats för att dela med sig av sina lärdomar efter sitt prisade arbete rörande olika miljöfrågor kring Östersjön. 

Ett längre referat av årets Hållbara dagar kommer i nästa nummer av tidningen HBV-Magasinet.

Säkerhetstema på Hållbara dagar i Globen

Säkerhetstema på Hållbara dagar i Globen

Den 14–15 september hälsar vi våra medlemmar och övriga kunder välkomna till Hållbara dagar på Quality Hotel Globe i Stockholm. Det blir två fullspäckade dagar med ett gediget program på temat hållbarhet och säkerhet. Den första dagen har vi även med oss ett antal av våra avtalsleverantörer som presenterar sina produkter och sitt hållbarhetstänk. Under dessa dagar kommer vi att kunna presentera fantastiska talare som var och en är experter inom sitt område. Varmt välkommen att delta och utnyttja tillfället att nätverka med kollegor i branschen!

Program onsdag 14 september

09:00 Registrering och minimässa hos utställande leverantörer.

10:00 HBV hälsar välkommen.

10:15 Presentation av medverkande avtalsleverantörer och deras hållbarhetsarbete.

11:30 HBV informerar:
               – hållbarhetsarbetet
               – om Mina sidor
               – effektiva hållbara beställningar 

12:00 Lunch och mingel.

13:30 Fönster – renovera eller köpa nytt?
               – hållbara produkter
               – materialval
               – CE-märkning
               – montage

14:10 Hållbar utveckling. Hållbarhet har bara börjat och de kommande 100 åren kommer motsvara 20 000 år av teknologisk utveckling. Vad kommer det innebära för er affärsutveckling?
Rebecka Carlsson

15:00 Fika och mingel.

15:30 Översvämningar och höghusbrand – så hanterade Gavlegårdarna krisen.
Cathrine Holgersson, VD

16:00 Cyberrisk i ett förändrat säkerhetslandskap.
Kristian Pedersen och André Catry, Advokatfirman Kahn Pedersen

16:30 Östersjön – miljö, hot och utmaningar.
Folke Rydén

17:15 Avslut och incheckning.

18:00 Samling i hotellets reception för gemensam promenad till HBVs kontor där fördrink och tilltugg serveras.

19:30 Middag på hotellet.

Program torsdag 15 september

08:30 HBV informerar:
               – reflektion över gårdagen
               – systematisk uppföljning och självskattning för en hållbar
                 utveckling mott ett fossilfritt Sverige

09:00 Stoppa buset i porten.
Maria Deronius, säkerhetschef på Stockholmshem
Krister Bergh, säkerhetsskyddschef på Svenska Bostäder

09:30 Så arbetar polisen med inre utlänningskontroller och vad som händer när de träffar människor som vistas olagligt i Sverige.
Therese Rosengren, biträdande chef LPO Arlanda

10:10 Fika och mingel.

10:30 Prioriterade frågor för att skapa ett tryggare och säkrare samhälle.
Jeanette Lesslie Wikström, VD på SäkerhetsBranschen

11:00 Kriget i Ukraina – trendspaning inför höstens säkerhetsutmaningar.
Oscar Jonsson, Rysslandsexpert och forskare i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan

11:40 Klimatsmarta, giftfria produkter – hållbarhet i fokus!

12:00 Lunch och mingel.

13:00 Optimerad energikostnad med hjälp av prognos- och fastighetsstyrning.

13:30 Varför talar vi om cirkulär ekonomi och hur kan vi skapa den?
Jan Agri, projektledare Vitvarubaserade funktionstjänster och Anders Jonsson, Ekonomie doktor

14:00 Smidiga och kostnadseffektiva elinköpsaffärer.
Magnus Kjellin, VD och grundare av Ensotech

14:40 Summering och avslut.

15:00 Fika.

Anmälan

Anmäl dig till Therese Borg, tel 08-556 765 26, therese.borg@hbv.se.

Sista anmälningsdag är den 1 september 2022.

Kostnad: 2.495 kronor exklusive moms.

Logi: Vi har reserverat ett antal hotellrum på Quality Hotel Globe till en kostnad av 1.245 kronor exklusive moms. För att boka ett hotellrum via HBVs bokningsblock så mejlar du till q.globe@choice.se alternativt ringer direkt till hotellet på nummer 08-686 63 20. Uppge HBVs bokningskod: HBV2022. Rummen finns reserverade till och med 14 augusti. Priset gäller endast bokning för datum 13-15 september, en eller två nätter.

För att garantera ert rum behöver ni lägga in betalkortsuppgifter, men inga pengar dras vid bokning. Bokningen betalas på plats med kort.

Endast HBVs medlemsbolag, underkunder och externa kunder samt avtalsleverantörer (i mån av plats) kan anmäla sig till denna träff.

Anmälan är bindande. Avbokning efter sista anmälningsdag debiteras.

Kontakt

Frågor om detta event besvaras av Therese Borg, enhetschef Marknad och kommunikation.

Träffa oss i Almedalen!

Träffa oss i Almedalen!

Äntligen är det dags att mötas igen under politikerveckan i Almedalen. HBV finns på plats på Hållbarhetsarenan, M/S Teaterskeppet, i Visby hamn tillsammans med Sustainable Innovation och Sveriges Allmännytta. På Hållbarhetsarenan har vi samlat cirka 30 event på temat hållbar framtid med cirka 15 olika arrangörer.

 

Våra seminarier

Mot en hållbar laddinfrastruktur

Datum: Måndag 4 juli
Tid: 13:00–13:45
Plats: Stora matsalen

Utmaningarna för att nå ett fossilfritt Sverige är många och berör oss alla. Hur skapar vi förutsättningar för allmännyttan att nå det regionala och nationella målet att minska utsläppen från resor och transporter med 70 procent?

HBVs metod för att möta den starka utbyggnadstakten av laddinfrastruktur. Ett samtal om hot och möjligheter kopplat till hållbarhet och effekt.

Medverkande:

 • Johan Almesjö, VD, HBV
 • Ville Gruner, Enhetschef Affärsutveckling, HBV
 • Carl Ståhle, Expert digitalisering och digital fastighetsutveckling, Sveriges Allmännytta
 • Roland Elander, Affärsutvecklingschef och ansvarig för mobilitet, Sustainable Innovation
 • Tobias Forngren, CEO, Freelway AB
Systematisk uppföljning och självskattning för en hållbar utveckling mot ett fossilfritt Sverige

Datum: Tisdag 5 juli 
Klockan: 12:00–12:45
Plats: Lilla matsalen

Hur skapar vi förutsättningar för att nå klimatmålen 2030 genom konkret och målmedvetet uppföljningsarbete på flera sätt i olika nivåer?

Med närmare 200 ramavtal hjälper vi dagligen våra medlemmar att förvalta och utveckla boendet för sina hyresgäster. Vi vill att både medlemmar och kunder vid användning av våra avtal ska känna sig trygga med att våra avtalsleverantörer engageras till att ta ansvar för sina produkter – hela produkternas livscykel från produktion till eventuellt återbruk, samt i de fall produkten är en tjänst, hela vägen till att tjänsten tillämpats, inkluderande de hållbarhetsrelaterade effekter som tjänsten kan tänkas ha. Därför följer vi upp våra avtalsleverantörers hållbarhetsarbete genom en självskattningsenkät för att lyfta fram, påverka och initiera samarbetet kring hållbarhetsarbetet med dem.

Medverkande:

 • Maria Moniér Melin, Chef Ekonomi och stab, HBV
 • Ville Gruner, Enhetschef Affärsutveckling, HBV
 • Joakim Thornéus, Hållbarhetsspecialist, Upphandlingsmyndigheten
 • Simon Helmér, VD, Östsvenska Handelskammaren
 • Peter Nohrstedt, Hållbarhetschef, Adda Inköpscentral
Så arbetar allmännyttan för att motverka höga byggmaterialpriser

Datum: Onsdag 6 juli 2022
Tid: Klockan 08:30–09:15
Plats: Teatersalongen

Hindrar dagens materialpriser nödvändig utbyggnad av bostäder?

Vi kommer att resonera om flera metoder som möjliggör kvalitativt byggande till rimliga priser. HBVs implementering av trepartsavtal i ny- och ombyggnation och hur detta ger ökad kvalitet och hållbarhet. Ett resonemang mellan beställare, leverantör och upphandlande myndighet.

Medverkande:

 • Ola Kroon, Inköpschef, HBV
 • Sofia Nordblom, Regionansvarig, HBV
 • Katarina Björndahl, Affärsutvecklare, HBV
 • Jonas Högset, Chef fastighet och boende, Sverige Allmännytta
 • Elif Özdemir, Kategoriansvarig upphandlare, AB Stockholmshem
 • Daniel Hedlund, KAM Fastighet, Ahlsell Sverige AB

Webbinarium: Fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium och trä/trä inställt

Webbinarium: Fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium och trä/trä inställt

HBVs webbinarium den 1 juni 2022 om det nya ramavtalet Fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium samt trä/trä– leverans med montage 20-141 ställs in. Vi återkommer med ett nytt datum inom kort.

Omfattning

Ramavtalet omfattar följande avtalsområden:

A – Sidohängda fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium – leverans med montage.

B – Sidohängda fönster och fönsterdörrar i trä/trä – leverans med montage

C – Vridfönster och fönsterdörrar i trä/aluminium – leverans med montage

D – Vridfönster och fönsterdörrar i trä/trä – leverans med montage

Ramavtalet är indelat i fyra regioner

 • Nord – Norrbottens län, Västerbottens län, Jämtlands län, Västernorrlands län, Gävleborgs län och Dalarnas län
 • Syd – Skåne län, Blekinge län, Kalmar län, Kronobergs län
 • Väst – Värmlands län, Västra Götalands län, Hallands län, Jönköpings län
 • Öst – Västmanlands län, Örebro län, Gotlands län, Östergötlands län, Södermanlands län, Uppsala län och Stockholms län

Avropsordning

För avrop upp till 300 stycken fönster/fönsterdörrar gäller strikt rangordning, där avrop i första hand ska ske från rangordnad etta i aktuell avtalsområde och region. För avrop av 300 stycken fönster/fönsterdörrar eller mer gäller FKU (förnyad konkurrensutsättning), där samtliga avtalade leverantörer i aktuell avtalsområde och region tillfrågas och lämnar pris.

Avtalstid

Avtalstiden är 2022-04-01 – 2024-03-31 med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid kan maximalt bli fyra år inklusive förlängningar.

Fem medlemmar prisade under HBVs föreningsstämma

Allmännyttans inköpsfunktion, HBV, delade under tisdagens föreningsstämma ut utmärkelsen Inköpspriset till fem av sina medlemmar.

Vi delar ut Inköpspriset priset till de bolag som har störst avropad omsättning hos oss per lägenhet i storlekskategorierna 100-1 000 lägenheter, 1 001-5 000 lägenheter, 5 001-9 000 lägenheter samt över 9 000 lägenheter. Pris tilldelas också bolaget med störst omsättning totalt.

Priserna tillföll följande medlemmar: 

100-1 000 lägenheter:  Sollentunahem AB

1 001-5 000 lägenheter: AllboHus Fastighets AB

5 001-9 000 lägenheter: Kalmarhem AB

> 9 000 lägenheter: Hyresbostäder i Norrköping AB

Total omsättning: ÖrebroBostäder AB

70 år i allmännyttans tjänst!

70 år i allmännyttans tjänst!

I år fyller HBV 70 år och det kommer vi att uppmärksamma på många olika sätt under året i samband med våra event, möten och utbildningar och i alla våra kanaler. Vi hoppas att du vill vara med oss och fira! Höjdpunkten kommer givetvis vara den årliga föreningsstämman som äger rum i Stockholm den 17-18 maj. Vi ser fram emot att träffa alla våra medlemmar då. Har du någon speciell och särskild berättelse om HBV, något som kopplar just dig till HBV? Då vill vi gärna att du hör av dig till oss och berättar din historia.

HBV bildades den 3 april 1952 och är en ekonomisk förening som ägs av våra medlemmar, Sveriges allmännyttiga bostadsbolag. Tillsammans är vi just nu 378 medlemmar. Vi är allmännyttans inköpsfunktion och vår övergripande uppgift är att främja medlemsbolagens ekonomiska intressen och skapa långsiktigt hållbara affärer. Vi genomför samordnade upphandlingar för varor och tjänster kopplade till byggnation, renovering och förvaltning av fastigheter. Med närmare 200 ramavtal hjälper vi dagligen våra medlemmar att förvalta och utveckla boendet för sina hyresgäster. Att vi årligen omsätter cirka 2,9 miljarder kronor vittnar om våra framgångar. 

HBV för ständigt en dialog med våra medlemmar, leverantörer och intressenter för att förstå kommande behov så att vi kan leverera allt för fastigheten både i dag och i framtiden. När brister upptäcks eller önskemål uppstår ger storleken bakom HBVs avtal kraften att förändra. Det innebär samma service och styrka för den lilla medlemmen som för det stora.

Genom olika möten och konferenser har HBV också blivit en populär mötesplats för kunskapsöverföring mellan medlemmar och leverantörer. En annan viktig roll är att låta våra medlemmar och leverantörer bidra till och påverka utvecklingen av varor och tjänster för framtidens boende.

HBV har funnits i 70 år och har arbetat för medlemmarna under alla år. Vi har lång erfarenhet av att skapa både ramavtal och skräddarsydda entreprenadupphandlingar på konsultbasis. Allt vi gör, gör vi för våra medlemmar!

Tillsammans bygger vi framtidens historia om HBV. Hör gärna av dig med din berättelse om HBV genom att skicka ett mejl till oss på info@hbv.se.

Premiär för HBV Online 2022

Premiär för HBV Online 2022

Nu är det äntligen säsongspremiär för HBV Online 2022. Den 26 januari klockan 13:00–15:30 har du som medlem möjlighet att bli uppdaterad på allt som är på gång hos oss på HBV, allmännyttans inköpsfunktion, vad gäller nya ramavtal, upphandlingar på gång och status på överprövade upphandlingar. På plats i studion har vi även advokat Kristian Pedersen från Advokatfirman Kahn Pedersen som kommer att berätta om intressant och högaktuell rättspraxis från Högsta förvaltningsdomstolen. Välkommen att delta!

Olle Wiman, controller på HBV och Marie Harder, kommunikatör, kommer att visa vår portal Mina sidor där våra medlemmar kan följa sina köp i realtid. Missa inte det!

En länk till HBV Online skickas ut till deltagarna i god tid före start.

Program

12:45 – 13:00 Tekniktest för de som önskar och vill. 
13:00 – 13:50 Aktuell avtalsinformation, HBV. Katarina Björndahl och Sofia Nordblom, regionansvariga affärsutvecklare tillsammans med kollegor från inköpsavdelningen.
13:50 – 14:00 Paus.
14:00 – 14:50 Intressant och väsentlig högaktuell rättspraxis från Högsta förvaltningsdomstolen. Kristian Pedersen, Advokatfirman Kahn Pedersen
14:50 – 15:00 Paus.
15:00 – 15:15 HBVs jurister Jonna Andersson och Haidi Faraj har ordet och berättar om våra överprövade upphandlingar. 
15:15 – 15:30 HBVs nya plattform Mina sidor, där medlemmarna kan se sin omsättning per leverantör och ramavtal i realtid. Olle Wiman, controller och Marie Harder, kommunikatör.
15:30 Frågestund via chatt, summering och avslut.

Nya datum för Hållbara dagar 2022

Nya datum för Hållbara dagar 2022

Ökad smittspridning och nya restriktioner gör att vi tagit beslutet att flytta fram vårt event Hållbara dagar till den 14-15 september 2022. Platsen blir densamma, Quality Hotel Globe i Stockholm och programmet kommer som vanligt ha fokus på hållbarhet ur flera aspekter. Boka dessa datum i din kalender redan nu! Givetvis kommer vi att ha många av våra avtalsleverantörer på plats som utställare. Välkomna till Hållbara dagar 2022!