Nyhetskategori: Ekonomi

HBV byter bank

HBV byter bank

Från och med 1 januari 2023 byter HBV bank från Nordea till Swedbank och vi går även över från Plusgiro 459780-3 till Bankgiro 481-7177. Detta gäller både inbetalningar och utbetalningar till HBV. Bakgrunden till bytet är att Swedbank har vunnit vår upphandling för betalningstjänster. Genom att gå över till Bankgiro blir HBV därmed också bankoberoende.

Från och med nu ska Bankgiro 481-7177 användas för alla betalningar till HBV. Detta gäller även den administrativa ersättningen. Inga insättningar på Plusgiro kan göras efter den 1 december 2022.Vid eventuella frågor skicka ett mejl till epost@hbv.se så får du hjälp.

Beslut om prisjustering

Beslut om prisjustering

HBV och San Sac AB har kommit överens om att tidigarelägga den prisjustering som enligt avtal får ske 2023-04-11. Därmed försvinner möjligheten att prisjustera igen vid ordinarie tidpunkt enligt avtal. Samtliga priser justeras med 8,2 procent enligt avtalat index och börjar gälla från och med 2022-06-30. Nästa möjliga prisjustering är 2024-04-11 enligt avtal. I övrigt är villkoren oförändrade. Ansvarig inköpsstrateg är Helena Kuusisto.

Ramavtalet 21-113 Avfallshanteringsprodukter omfattar produkter och system avsedda för insamling/källsortering av hushållssopor. Det är indelat i fyra avtalsområden:

Del A – Nedgrävda och delvis nedgrävda underjordsbehållare samt markstående behållare avsedda för krantömning.

Del B – Källsorteringskärl/system för insamling av avfall/förvaring av farligt avfall för lägenheter samt för kontor och pausrumsmiljöer.

Del C – Källsorteringsskåp för insamling av avfall utomhus.

Del D – Påsar för komposterbart avfall, säckar/säckhållare, dekaler avsedda för källsorterings-, avfallshanteringsprodukter samt avfallsutrymmen.

Leverantören San Sac AB är antagen som rangordnad etta i samtliga avtalsområden.

Läs mer om ramavtalet här>>

Kontakt

Frågor om ramavtalet 21-113 Avfallshanteringsprodukter besvaras av ansvarig inköpsstrateg Helena Kuusisto.

Årsredovisningen för 2021 godkänd

Årsredovisningen för 2021 godkänd

Årsredovisningen för 2021 godkändes under gårdagens föreningsstämma på World Trade Center i Stockholm. Du hittar både den och vår Hållbarhetsrapport för 2021 här.

Utskick av årsbesked

Utskick av årsbesked

Tisdagen den 11 januari skickar vi ut årsbeskeden digitalt till våra medlemmar. Årsbeskeden innehåller, utöver information om föregående års omsättning, även information om innestående återbäring med mera. Slutgiltigt besked om återbäring för 2021 kommer först efter vår föreningsstämma den 17 maj.