Kalendariumkategori: Vi medverkar hos andra

Klimat- och energikicken, Sveriges Allmännytta

Klimat- och energikicken, Sveriges Allmännytta

HBV deltar som utställare och deltagare när Sveriges Allmännytta arrangerar konferensen Klimat- och Energikicken den 13–14 november i Halmstad på Hotel Tylösand. Konferensen innehåller frågor om effekt och förnybar energi, klimatkrav leverantörer, klimatsmart boende och klimatanpassning. Årets värdbolag är Halmstad Fastighets AB.

På konferensen kommer vi också få ta del av finalisternas bidrag till tävlingen ”Bästa Klimatinitiativet 2024”.

HBV i Almedalen 27 juni – Hållbarhetsarenan

HBV i Almedalen, torsdag 27 juni – Hållbarhetsarenan

Klimatengagemanget inom bygg- och fastighetssektorn är stort. Klimatinitiativ och klimatkontrakt har startas på löpande band de senaste åren och vi är många som satt kursen mot klimatneutralt byggande 2030. Var står vi idag och vad krävs för att byggsektorns omställning ska ta fart på allvar? Denna dag dyker vi i ämnen som politik, inköp och klimatinitiativens betydelse. Välkommen till Hållbarhetsarenan ombord på Teaterskeppet som ligger för ankar i Visby hamn.

10.00–11.00 Når vi ett hållbart byggande till 2030?
Plats: Stora matsalen

Flera av landets klimatinitiativ börjar nu leverera resultat men levererar de tillräckliga resultat för att vi ska nå målsättningarna till 2030 och går det att visa på samband där lägre klimatpåverkan, ökad cirkularitet och lägre kostnader går hand i hand med ökade intäkter?

Medverkande:
Thomas Sundén, VD (Moderator), Sustainable Innovation AB
Erik Pelling, Kommunstyrelsens ordförande, Uppsala kommun
Stefan Björling, Affärschef, HBV
Maria Sandell, Hållbarhetschef, JM
Evelina Enochsson, Chef NollCO2 och GreenBuilding, SGBC
Erik Apel, Koordinator, Gävle Klimatavtal, Gävle Kommun
Embla Winge, Utvecklingsledare klimat, Peab, ÖBKN
Tomas Nord, Koordinator, ÖBKN Klimatarena Stockholm
Carl-Johan Casserberg, Chef stadsutveckling, Titania Projektutveckling AB
Evelina Enochsson, Chef NollCO2 och GreenBuilding, SGBC

11.30–12.30 Inköpet som möjliggörare i omställningen?
Plats: Stora matsalen

För att nå våra klimatmål måste vi hitta vägar att skala upp de lösningar vi provar så snabbt och säkert som möjligt. Delta i en expertlunch kring hur hållbarhet och innovation påverkas av ett professionellt inköpsarbete i en kontext av global och lokal instabilitet.

Medverkande:
Johan Almesjö, VD (Moderator), HBV
Björn Fägersten, VD, Politea
Joanna Berg,  Affärsutvecklingschef Nrep/ Real Impact Initiative
Peter Nohrstedt, Hållbarhetschef, ADDA

13.00–14.45 Vilka politiska beslut krävs för att bättre stimulera ett hållbart byggande?
Plats: Stora matsalen

Vi har klimatmål som ska vara nådda till 2030- Hur ökar vi takten, vem gör vad och hur kan politik på riks- och kommunal nivå, lagstiftning och incitament undanröja hinder för att nå och skala upp ett klimatneutralt byggande?  

Medverkande:
Lorentz Tovatt, Programchef för Hållbar energi (Moderator), Sustainable Innovation AB
Åsa Persson, Ordförande Klimatpolitiska rådet, forskningschef och vice VD för Stockholm Environment Institute
Jacob Dalunde, EU-parlamentariker, Miljöpartiet
Alireza Akhondi, Riksdagsledamot, Centerpartiet
Stefana Hoti, Kommunalråd Malmö, Miljöpartiet 
Evelina Fahlesson, Kommunalråd Skellefteå, Socialdemokraterna
Johan Almesjö, VD, HBV
Tomas Nord, Koordinator, ÖBKN
Andreas Holmgren, Hållbarhetschef, Treano Bygg
Andreas Huss, Koordinator, RISE
Stella Grundström, Regionchef, Skanska Sverige AB
Thomas Sundén, VD, Sustainable Innovation

14.30–15.30 Hur skalar vi upp den cirkulära byggprocessen och industrialiserar återbruket i branschen?
Plats: Teatersalongen

99 procent av bebyggelsen är redan byggd och flera hävdar att vi har de kvadratmeter som vi behöver även om de används på fel sätt. Vår planerings- & byggprocess utgår dock i mångt och mycket från en linjär nyproduktion så hur svänger vi om till en cirkulärt process som utgår från det befintliga och minskar rivandet? 

Medverkande:
Anna Bernstad Saraiva Schott, Hållbarhetsstrateg (Moderator), Malmö Stad
Johanna Andersson, Expert cirkulärt byggande, IVL/ CC Build
Anna Denell, Hållbarhetschef, Vasakronan
Peter Ullstad, VD, Codesign
Jörgen Ågren, Hållbarhetsstrateg, HBV

15.15–16.15 Hur kan vi gemensamt snabbt skala upp de hållbara lösningar som kan göra skillnad idag?
Plats: Stora matsalen

För att nå våra klimatmål i tid krävs radikal innovation som bryter upp och förändrar befintliga strukturer. För att ta emot dessa innovationer krävs en ökad innovationsvilja och tillåtande processer för att föra in och skala upp nya innovationer i ordinarie verksamheter – helst även välpaketerat.

Medverkande:
Anders Eriksson Modin, Hållbarhetschef (Moderator), Fojab
Tomas Nord, Koordinator, ÖBKN
Thomas Sundén, VD, Sustainable Innovation
Josko Lorger, Affärsutvecklare HBV, Koordinator Allmännyttans innovationsarena
Joanna Berg,  Affärsutvecklingschef Nrep/ Real Impact Initiative
Jacob Steen, VD, Bruksspecialisten
Stefan Erikson, Kommunalråd, Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden, Linköpings kommun


Fastighetsdagarna i Luleå 28–29 maj

Fastighetsdagarna i Luleå

Den 28–29 maj deltar vi på Allmännyttans fastighetsdagar i Luleå. En konferens som ger dig insikter och omvärldsbevakning när det gäller hållbar samhällsbyggnad, fastighetsutveckling och förvaltning. Om du är på plats är du varmt välkommen att träffa oss i vår monter.

Under dessa dagar kommer frågor som rör allt från renovering, nyproduktion och hållbar förvaltning till hur vi skapar trygga och hållbara livsmiljöer i framtiden att belysas. Vinnare av tävlingen ”Allmännyttans bästa bygge” kommer att koras. En tävling som genomsyrar alla projekt, från solceller, cykelhus och materialval till energidelning och olika lösningar för att fånga upp dagvattnet vid kraftigt regn.

Nordbygg – Framtidssäkra förfrågningsunderlaget – Hur blir det bra även imorgon?

Nordbygg – Framtidssäkra förfrågningsunderlaget – Hur blir det bra även imorgon?

Snabb teknikutveckling och ökade hållbarhetskrav, men hur hänger upphandlingarna med. Tekniska system som krocka med varandra och förfrågningsunderlag som inte är uppdaterade i förhållande till policy och lagkrav. Vad blir konsekvenserna och hur gör vi rätt från början?

Detta seminarium äger rum på scenen ”Arena Fastighetsenergi”.

Medverkande

Johan Almesjö, VD, HBV
Lotta Bångens, VD, Eneff
Anders Ekdahl, moderator, Nordic Climate Group
Kenneth Borg, VD, Nordic Climate Group
Roger Tofft, VD, Proptech Sweden

SOI årskonferens 2024

SOI årskonferens 2024

HBV finns självklart på plats när Sveriges Offentliga Inköpare håller sin årskonferens i Malmö den 16–18 april. Du hittar oss i monter 28!

Kom förbi och prata offentligt inköp med oss och låt oss berätta mer om vårt erbjudande.

 • Upphandlingsstöd för våra medlemmar
 • Dynamiska inköpssystem – DIS
 • Förnyade konkurrensutsättningar
 • Försäkringsförmedlartjänster
 • Ramavtal
 • Trepartsavtal

Mittia: Park & Gata

Välkommen till vår nya spännande mötesplats!

Tillsammans med Mittia har HBV skapat en ny återkommande mötesplats med kompetensutveckling och informationsspridning kring de senaste nyheterna bland produkter, utrustning och tjänster för kommunala fastigheter och anläggningar i geografin ”från Uppsala till Östersund”.

I våra föreläsningar kommer vi att dela med oss av den senaste informationen som beslutsfattare inom fastighets- och anläggningsförvaltning behöver, med fokus på både inomhus- och utomhusmiljö. Här får du insikter om produkter, utrustning och tjänster som kan bidra till att effektivisera och förbättra din verksamhet.

Läs mer om mässan här>>

Seminarium: HBV och Business Finland

Seminarium: HBV och Business Finland

HBV och Business Finland välkomnar finska företag med innovativa lösningar till ett seminarium om affärsmöjligheter i Sverige.

Allmännyttiga bostadsbolag i Sverige letar nu efter innovativa och hållbara lösningar för att nå målen för Agenda 2030. Produkter, system eller tjänster som bidrar till social, miljömässig och ekologisk hållbarhet är av stort intresse.

Önskade produkter, tjänster och system kan inkludera lösningar för:

 • Cirkularitet
 • Dagvatten
 • Energieffektivitet
 • CO²-reduktioner
 • Delade tjänster
 • Digitalisering och AI

Agenda

14.00–14.15 Välkommen. Bygg fossilfritt – affärsmöjligheter i Sverige. Anna Öberg, Senior rådgivare Business Finland i Sverige

14.15–15.00 Hur når man marknaden för 900 000 lägenheter i Sverige? Ville Gruner, HBV

15.00–15.30 Paus och nätverkande

15.30–16.00 Framtiden för hållbart boende i Umeå, Johanne Lindgren, Hållbarhetschef, Bostaden Umeå.

16.00–16.30 Gruppdiskussioner och paneldiskussioner, Ville Gruner, Johanne Lindgren & Ronny Rantamäki, Helsingfors stad

16.30 – 17.00 Mingel och nätverkande.

FastighetsMässan Syd, 7–8 feb

FastighetsMässan Syd, 7–8 feb

FastighetsMässan är mötesplatsen för förvaltning och utveckling av befintliga fastigheter. Här har du möjlighet att knyta kontakter med leverantörer av fastighetslösningar som hjälper dig att ställa om dina fastigheter för att möta förändringarna. Produktintensiva utställare och tjänsteföretag finns på plats, alla med morgondagens förvaltarbransch som sin spelplan. Du har också möjlighet att ta del av ett stort seminarieprogram samt många möjligheter till vidare nätverkande och kontakt med kollegor i branschen. Att besöka mässan är helt kostnadsfritt. HBV medverkar på mässan som hållbarhetspartner och på vårt HBV-torg finns ett antal av våra avtalsleverantörer på plats.

Läs mer om Fastighetsmässan via denna länk>>.

Var med och skapa framtidens fastighetsbransch

På FastighetsMässan har du möjlighet att etablera värdefulla kontakter med leverantörer av innovativa fastighetslösningar som effektivt kan stödja dig i omvandlingen av dina fastigheter för att möta förändringar. Här samlas engagerade utställare med fokus på både produkter och tjänster, alla inom ramen för morgondagens förvaltarbransch.

Utöver den imponerande utställningen erbjuds du också ett omfattande seminarieprogram som täcker en bred palett av ämnen. Dessutom får du gott om möjligheter till utökat nätverkande och samtal med branschkollegor, experter och ledande företag inom fastighetssektorn.

Det bästa av allt är att ditt besök är helt kostnadsfritt om du arbetar inom fastighetsbranschen – det enda som krävs är att du registrerar dig i förväg. Vi ser fram emot att välkomna dig till en givande och inspirerande mässa där du kan utforska de senaste trenderna och knyta värdefulla kontakter för din verksamhet.

HBV-torget A:30

Välkommen att besöka HBV-torget. Där träffar du oss från HBV samt våra avtalsleverantörer:

 • Deltronic Security AB
 • Entreprenadprojekt Täby AB
 • Interoc Dörr & Fönster AB
 • LIB Luck & InredningsBolaget AB
 • Nordomatic AB
 • Rexel Sverige AB
 • Skyltar & Märken AB

Fri entré

Boka din kostnadsfria biljett via denna länk>>.

Dialogträff om minskad resursförbrukning och cirkulära affärer 29 nov

Dialogträff om minskad resursförbrukning och cirkulära affärer

Vår hållbarhetsstrateg, Jörgen Ågren deltar i en dialogträff den 29 november om minskad resursförbrukning och cirkulära affärer i byggbranschen. Ett arrangemang av RE:Source med stöd av Cradlenet, Circle Economy och Deloitte.

Genom rundabordssamtal vill arrangören samla 10–15 personer, experter och hållbarhetschefer från olika aktörer i byggbranschen som har djup kunskap om branschens värdekedjor och drivkrafter, hög motivation för hållbar omställning och kan påverka branschens sätt att göra affärer.

Resultaten från dialogträffen kommer att användas av RE:Source i sin planering av kommande utlysningar och initiativ för ökad cirkularitet i Sverige. Förhoppningen är också att alla som medverkar ska få med sig värdefulla insikter som deltagarna kan agera på enskilt och tillsammans efter träffen. Arrangören kommer att använda de insikter och slutsatser som görs för att kontinuerligt sprida kunskap, hjälpa företag att öka takten i omställningen och för att påverka politiken.

RE:Source är ett strategiskt innovationsprogram som finansierar projekt som bidrar till cirkulär ekonomi och resursanvändning inom planetens gränser.

Mercell Live, 14–15 nov

Mercell Live

HBV deltar i Mercell Live, som i år äger rum på Cirkus i Stockholm eller virtuellt den 14–15 november. Under evenemanget kommer deltagarna att få ta del av spännande trender, engagerande paneldiskussioner, insikter från offentliga inköpare och företagare samt konkreta strategier för att framgångsrikt utveckla sina offentliga affärsmöjligheter och knyta nya affärskontakter. Målet är att främja en öppen dialog och givande samtal!

Från HBV medverkar Ola Kroon, inköpschef med programpunkten ”Gå från upphandling till inköp” samt Ida Larsson, inköpsstrateg på enheten Ramavtal under programpunkten ”LIVE Battle kring heta upphandlingsämnen.

Klicka här för att boka din biljett>>

Klicka här för att se hela programmet>>

Klimat- och Energikicken, 14–15 nov

Klimat- och Energikicken

HBV deltar som utställare och deltagare när Sveriges Allmännytta arrangerar konferensen Klimat- och Energikicken den 14–15 november i Linköping på Linköping Konsert & Kongress. Konferensen innehåller frågor om effekt och förnybar energi, klimatkrav leverantörer, klimatsmart boende och klimatanpassning. Årets värdbolag är Stångåstaden AB.

På konferensen kommer vi också få ta del av finalisternas bidrag till tävlingen ”Bästa Klimatinitiativet 2023”.

Läs mer om konferensen här>>.

Mötesplats Offentliga Affärer, 27–28 september

Välkommen att besöka oss på HBV i monter 59 på Mötesplats Offentliga Affärer på Nackastrandsmässan. Konferensen är en heltäckande mötesplats,  en mötesplats för upphandlare och inköpare inom offentlig sektor. Här samlas besökarna för att nätverka, inspireras och utbyta erfarenheter. Konferensen erbjuder dig föreläsningar, workshops och paneldebatter med de senaste nyheterna direkt från politiska tungviktare, myndigheter och experter. 

HBV på scen

Datum: 27 september
Tid: 13.40–14.10
Plats: Snickeriet
Medverkande: Fredrik Kristiansson, Mercell, Christoffer Crona, Mercell och Ola Kroon, HBV, John Tegland, IKEA

Vad kan köparna i offentlig sektor göra för att dubblera antalet anbud?

Datum: 28 september
Tid: 14.10–14.40
Plats: Snickeriet
Medverkande: Ola Kroon, inköpschef på HBV samt Jens Wernborg, Associate partner, ARC Consulting

Kom och se vilka möjligheter tekniken bakom den nya EU-lagstiftningen, Ecodesign Sustainable Products Regulation (ESPR), erbjuder dig som inköpare.

Digitala produktpass (DPP) innebär att varje produkt får en unik identitet, kopplad till en eller flera datakällor, med specifik produktinformation om tillverkare, miljöpåverkan, hur den ska användas, underhållas och återvinnas.

DPP kommer att ge dig än bättre verktyg för kategoristyrning samt bli ett viktigt steg på vägen att uppfylla EUs åtagande i Parisavtalet och FNs globala mål för hållbar utveckling.

Läs mer och anmäl dig här>>.

Almedalen, 29 juni, 12.45

Kan gemensam upphandling öka hållbart byggande hos privata fastighetsägare?

Många fastighetsägare lagar inte taket fast det läcker och investerar än mindre i hållbart byggande. Kan gemensam upphandling lösa dessa utmaningar och öka privata fastighetsägares och bostadsrättsföreningars potential att bidra till energieffektivare och klimatsmartare åtgärder i sina byggnader?

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar har stor potential att bidra till energieffektivare och därmed klimatsmartare åtgärder i sina byggnader, men har ofta svårt att hitta utförare med rätt kunskap och skriva kontrakt som skapar trygghet och prisvärdhet. Frågan vi ställer oss är hur en digital plattform där fastighetsägare enkelt kan införskaffa kunskap och delta i gemensamma upphandlingar som främjar energieffektiva lösningar kan lösa dessa utmaningar.

En lösning kan vara gemensamma upphandlingar. Metoden har länge nyttjats inom offentlig sektor där organisationer som HBV och Adda utför kollektiva upphandlingar som offentlig sektor sedan kan avropa från. Det underlättar arbetet med inköp enormt för varje enskild kund genom att upphandlingstjänsten bidrar med kompetens kring upphandling, juridik och kravställande. Skulle denna metodik kunna fungera även inom den privata sektorn?

Medverkande:
Johan Almesjö, VD
Anna Bellander, Kommunikationschef, Fastighetsägarna Stockholm
Chris Österlund, VD, Botkyrkabyggen