Kalendariumkategori: Vi medverkar hos andra

Klimat- och Energikicken, 14–15 nov

Klimat- och Energikicken

HBV deltar som utställare och deltagare när Sveriges Allmännytta arrangerar konferensen Klimat- och Energikicken den 13–14 november i Linköping på Linköping Konsert & Kongress. Konferensen innehåller frågor om effekt och förnybar energi, klimatkrav leverantörer, klimatsmart boende och klimatanpassning. Årets värdbolag är Stångåstaden AB.

På konferensen kommer vi också få ta del av finalisternas bidrag till tävlingen ”Bästa Klimatinitiativet 2023”.

Läs mer om konferensen här>>.

Mötesplats Offentliga Affärer, 27–28 september

Välkommen att besöka oss på HBV i monter 59 på Mötesplats Offentliga Affärer på Nackastrandsmässan. Konferensen är en heltäckande mötesplats,  en mötesplats för upphandlare och inköpare inom offentlig sektor. Här samlas besökarna för att nätverka, inspireras och utbyta erfarenheter. Konferensen erbjuder dig föreläsningar, workshops och paneldebatter med de senaste nyheterna direkt från politiska tungviktare, myndigheter och experter. 

HBV på scen

Datum: 27 september
Tid: 13.40–14.10
Plats: Snickeriet
Medverkande: Fredrik Kristiansson, Mercell, Christoffer Crona, Mercell och Ola Kroon, HBV, John Tegland, IKEA

Vad kan köparna i offentlig sektor göra för att dubblera antalet anbud?

Datum: 28 september
Tid: 14.10–14.40
Plats: Snickeriet
Medverkande: Ola Kroon, inköpschef på HBV samt Jens Wernborg, Associate partner, ARC Consulting

Kom och se vilka möjligheter tekniken bakom den nya EU-lagstiftningen, Ecodesign Sustainable Products Regulation (ESPR), erbjuder dig som inköpare.

Digitala produktpass (DPP) innebär att varje produkt får en unik identitet, kopplad till en eller flera datakällor, med specifik produktinformation om tillverkare, miljöpåverkan, hur den ska användas, underhållas och återvinnas.

DPP kommer att ge dig än bättre verktyg för kategoristyrning samt bli ett viktigt steg på vägen att uppfylla EUs åtagande i Parisavtalet och FNs globala mål för hållbar utveckling.

Läs mer och anmäl dig här>>.

Almedalen, 29 juni, 12.45

Kan gemensam upphandling öka hållbart byggande hos privata fastighetsägare?

Många fastighetsägare lagar inte taket fast det läcker och investerar än mindre i hållbart byggande. Kan gemensam upphandling lösa dessa utmaningar och öka privata fastighetsägares och bostadsrättsföreningars potential att bidra till energieffektivare och klimatsmartare åtgärder i sina byggnader?

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar har stor potential att bidra till energieffektivare och därmed klimatsmartare åtgärder i sina byggnader, men har ofta svårt att hitta utförare med rätt kunskap och skriva kontrakt som skapar trygghet och prisvärdhet. Frågan vi ställer oss är hur en digital plattform där fastighetsägare enkelt kan införskaffa kunskap och delta i gemensamma upphandlingar som främjar energieffektiva lösningar kan lösa dessa utmaningar.

En lösning kan vara gemensamma upphandlingar. Metoden har länge nyttjats inom offentlig sektor där organisationer som HBV och Adda utför kollektiva upphandlingar som offentlig sektor sedan kan avropa från. Det underlättar arbetet med inköp enormt för varje enskild kund genom att upphandlingstjänsten bidrar med kompetens kring upphandling, juridik och kravställande. Skulle denna metodik kunna fungera även inom den privata sektorn?

Medverkande:
Johan Almesjö, VD
Anna Bellander, Kommunikationschef, Fastighetsägarna Stockholm
Chris Österlund, VD, Botkyrkabyggen

Almedalen, 29 juni, 11.30

Hur ökar vi omställningstakten genom upphandling i en kontext av global och lokal instabilitet?

För att nå våra klimatmål måste vi hitta vägar att skala upp de lösningar vi provar så snabbt och säkert som möjligt. Hållbarhet måste helt enkelt bli standard! Men hur gör vi detta i bred skala?

Det offentliga inköpet i Sverige uppgår årligen till över 800 miljarder kronor, varav de allmännyttiga bostadsbolagen handlar för ca 180 miljarder kronor. Stora siffror som erbjuder en fantastisk möjlighet att bidra till snabb omställning. Detta till trots är det ofta som de hållbara lösningar som vi provar stannar i just piloter och inte skalar upp i ordinarie verksamhet och förvaltning. Delta i ett lunchsamtal kring vad som hindrar uppskalning av hållbara innovationer och hur upphandling kan ge stöd för att vi gemensamt ska kunna överbrygga dem och skala upp innovationer i samhället. Tillsammans med er hoppas vi hitta lösningar som kan göra hållbarhet till standard! Oscar Jonsson, Försvarshögskolan ger en inledning kring den geopolitiska kontexten som vi nu alla behöver förhålla oss till i våra inköp.

Medverkande:
Johan Almesjö, VD
Oscar Jonsson, Forskare, Försvarshögskolan
Nina Jacobsson Stålheim, Utvecklingschef ekologisk hållbarhet, Framtiden AB, Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande
Chris Österlund, VD, Botkyrkabyggen
Vanessa Ware, Project leader, Kista Science City
Thomas Sundén, VD, Sustainable Innovation

Almedalen, 29 juni, 15.30

Från pilot till uppskalning – innovationer som snabbt får oss att nå ett klimatneutralt byggande

Hur kan vi främja organisationers vilja att införa nya innovationer för att nå klimatmålen? Enklare processer och attraktiva affärsmodeller behövs för att införa radikal innovation i befintliga strukturer och verksamheter.

För att nå våra klimatmål i tid krävs radikal innovation som bryter upp och förändrar befintliga strukturer. För att ta emot dessa innovationer krävs en ökad innovationsvilja och tillåtande processer för att föra in och skala upp nya innovationer i ordinarie verksamheter, något som inte alla organisationer har idag. Samtidigt krävs välpaketerade lösningar med attraktiva affärsmodeller som är lätta att ta till sig. Så vad kännetecknar dessa innovationer som gör det enkelt för oss att ta in dem i våra egna organisationer och snabbt skala upp dem så att vi når klimatmålen och hur bygger vi attraktiva tjänster/ produkter/ affärsmodeller kring dem? Delta i en dialog med fokus på de innovationer som är enkla att skala upp för att vi ska nå ett klimatneutralt byggande.

Medverkande:
Ville Gruner, Enhetschef Affärsutveckling
Anna-Maria Jakobsson, VD, Sankt Kors Fastigheter, Östergötland Bygger Klimatneutralt
Maria Perzon, Group Sustainability Manager, Castellum
Sara Gorton, Hållbarhetschef, Skanska Sverige
Ylva Åborg, Arbetsgruppsledare klimatsmarta material, Fojab / Klimatarena Stockholm
Maria Sandell, Hållbarhetschef, JM

Almedalen, 29 juni, 15.30

Cirkulärt byggande – hur kan politik och företag samverka för att möta EUs klimatkrav?

EU ställer krav på omfattande uppgradering av fastighetsbeståndet och redovisning av miljöpåverkan i flera led. Kommuner och företag i framkant är redo att möta dem, men vad krävs för att det ska bli verklighet?

Hur ska nödvändiga konkreta samarbeten kring cirkulärt byggande etableras. Vad måste var och en göra? Vad vill fastighetsägare, byggföretag, byggmaterialtillverkare, återvinningsindustrin och teknikkonsulter göra? Vad kan politiken göra för att skynda på och underlätta omställningen? I samtalet medverkar representanter från byggmaterialindustrin, privata och offentliga företag inom återvinning, privata och offentliga fastighetsägare, teknikkonsulter, byggföretag och politiker från flera olika nivåer och partier. Föranmäl er gärna via länkad hemsida.

Medverkande:
Johan Almesjö, VD
Dag Duberg, EMEA ReStart Manager, Tarkett
Åsa Lindgren, Hållbarhetschef, Ramboll Buildings
Per Everhill, Ansvarig Public Affairs, Tekniska Verken Linköping
Anna Denell, Hållbarhetschef, Vasakronan
Ellen Einebrant, VD, Återvinningsindustrierna
Elisabeth Schylander, Hållbarhetschef, NCC
Åsa Lindhagen, Miljö- och Klimatborgarråd, (MP) Stockholms stad
Emma Wiesner, EU-parlamentariker, (C) Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Leif Nysmed, Riksdagsledamot, (S) Civilutskottet

Almedalen, 27 juni, 15.45

Vad innebär det för offentlig sektor att driva innovation i samverkan med näringslivet?

Kan kommuner och offentliga organisationer vara en innovationsmotor? Hur kan samverkan mellan offentlig sektor och näringsliv skapa nytta för medborgarna och utvecklingen och omställningen av samhället?

Medverkande:
Ulrika K Jansson, Kommundirektör, Karlstad
Lina Svensberg, Innovation manager och moderator, Compare
Inger Ek, Generaldirektör, Upphandlingsmyndigheten
Johan Almesjö, VD, HBV
Teresa Jonek, expert näringspolitik, forskning och innovation, Teknikföretagen

Allmännyttans fastighetsdagar, 3–4 maj

Allmännyttans fastighetsdagar

När Sveriges Allmännytta arrangerar konferensen Allmännyttans fastighetsdagar den 3–4 maj i Jönköping finns representanter från HBV givetvis på plats. Fastighetsdagarna är konferensen som ger dig insikter och omvärldsbevakning när det gäller hållbar samhällsbyggnad och fastighetsutveckling. Dessutom kommer vinnarna av Årets bästa renovering och nyproduktion att koras. Läs mer om programmet här>>

 

Sveriges Offentliga Inköpares årskonferens, 25-27 april

Sveriges Offentliga Inköpares årskonferens

HBV finns givetvis representerat i Linköping den 2527 april när det återigen är dags för Sveriges Offentliga Inköpares årskonferens. Vi ser fram emot att träffa alla kollegor i branschen och att få ta del av det mycket intressanta programmet. Kom gärna förbi och prata med oss. Vi finns i monter nummer 29.

Fastighetsmässan i Göteborg, 13–14 sep

Fastighetsmässan i Göteborg

Fastighetsmässan är mötesplatsen för förvaltning och utveckling av befintliga fastigheter. Här har du möjlighet att knyta kontakter med leverantörer av fastighetslösningar som hjälper dig att ställa om dina fastigheter för att möta förändringarna. Produktintensiva utställare och tjänsteföretag finns på plats, alla med morgondagens förvaltarbransch som sin spelplan. Du har också möjlighet att ta del av ett stort seminarieprogram samt många möjligheter till vidare nätverkande och kontakt med kollegor i branschen. Att besöka mässan är helt kostnadsfritt. HBV medverkar på mässan som hållbarhetspartner och på vårt HBV-torg finns ett antal av våra avtalsleverantörer på plats.

Fastighetsmässan i Stockholm, 15–16 mars

Fastighetsmässan i Stockholm, 15–16 mars

Fastighetsmässan är mötesplatsen för förvaltning och utveckling av befintliga fastigheter. Här har du möjlighet att knyta kontakter med leverantörer av fastighetslösningar som hjälper dig att ställa om dina fastigheter för att möta förändringarna. Produktintensiva utställare och tjänsteföretag finns på plats, alla med morgondagens förvaltarbransch som sin spelplan. Du har också möjlighet att ta del av ett stort seminarieprogram samt många möjligheter till vidare nätverkande och kontakt med kollegor i branschen. Att besöka mässan är helt kostnadsfritt. HBV medverkar på mässan som hållbarhetspartner och på vårt HBV-torg finns ett antal av våra avtalsleverantörer på plats.

Läs mer om Fastighetsmässan i Stockholm, klicka här>>.

HBV-torget

HBVs monter, J:16, hittar du på HBV-torget. Där står vi tillsammans med våra avtalsleverantörer:

Dafo Brand AB (HBV:5)
Deltronic Security AB (HBV:2)
Diversey Sverige AB (HBV:8)
Interoc Dörr & Fönster (HBV:3)
LIB Luck & InredningsBolaget (HBV:9)
MANN + HUMMEL Vokes Air AB (HBV:1)
Mockfjärds Fönster AB (HBV:4)
Modexa AB (HBV:6)
Rexel Sverige AB (HBV:7)

Se oss på scenen

Datum: 15 mars
Tid: 14.30–15.00

Hållbart inköp – vad innebär det?

Vi lever i en värld med många osäkra parametrar och påverkas av såväl inre som yttre krafter. 

Hur påverkar det ett hållbart inköpsarbete och vad menar vi med ett hållbart inköpsarbete?  Vi resonerar om hållbart inköp utifrån flera perspektiv, geopolitiskt, lokalt, logistiskt och ur ett säkerhetsperspektiv.  

Medverkande:

Johan Almesjö, VD, HBV
Björn Fägersten, CEO, Politea
Johan Jemdahl, CEO Qarlbo Energy
Jeanette Lesslie Wikström, VD, Säkerhetsbranschen
Chris Österlund, VD, AB Botkyrkabyggen

Anmälan

Registrera din kostnadsfria biljett till FastighetsMässan Stockholm 2023 här>>.
Genom att registrera sig i förväg förenklar du din entré på plats och får ta
del av unika erbjudanden och får förtur till aktiviteter som kräver anmälan.

Klimat- och Energikicken A! 15-16 nov

Klimat- och Energikicken A! 15-16 nov

Den 15-16 november medverkar HBV både som talare och utställare när Sveriges Allmännytta arrangerar Klimat- och Energikicken i Skellefteå på The Wood Hotel och Sara Kulturhus. Värdföretag för denna konferens är Skebo, Skelleftebostäder AB. Konferensen innehåller frågor om energi- och effekteffektivisering, arbete med fossilfrihet, förnybar energi, klimatkrav i nyproduktion, renovering och förvaltning samt klimatsmart boende.

Från HBV medverkar:

Johan Almesjö, VD
Olle Wiman, controller
Jörgen Ågren, hållbarhetsstrateg

Mer information om programmet hittar du här>>

Mercell Live 15 nov

Ola medverkar på Mercell Live

Ola Kroon, inköpschef på HBV kommer att medverka på Mercell Live som är mötesplatsen som syftar till att ge bästa förutsättningarna för att maxa dialogen och göra fler och bättre affärer. Du bjuds på trendspaningar, paneldiskussioner, tips från offentliga inköpare och företagare samt konkreta strategier för hur du framgångsrikt kan utveckla dina offentliga affärer och skapa nya affärskontakter.

Hur gör Sveriges största inköpare för att attrahera nya leverantörer till deras stora ramavtal? Dialog och diskussion på scenen.

Olof Molander, affärsområdeschef på Adda AB med ansvar för Adda Inköpscentral och Ola Kroon, inköpschef på HBV diskuterar på scenen och delar med sig av sina insikter som Sveriges största inköpare. Hur resonerar de kring sina ramavtal? Hur ser de på funktionsupphandlingar och att öka dialogen med sina leverantörer inför upphandlingarna? Vilka är framtidens största utmaningar inom upphandlingsområdet?