Kalendariumkategori: HBV Online

HBV Online, 11 dec

HBV Online, 11 dec

Detta webbinarium anordnas via Teams och är helt kostnadsfritt för våra medlemmar och kunder. Under mötet går vi igenom vad som är aktuellt hos oss på HBV gällande nya avtal och upphandlingar samt status på överprövade upphandlingar.

Program

Mer information kommer inom kort.

Anmälan

Våra medlemmar och associerade kunder är varmt välkomna att anmäla sig till detta webbinarium. Det är helt kostnadsfritt. Anmäl dig till Therese Borg, therese.borg@hbv.se

HBV Online, 24 okt

HBV Online, 24 okt

Detta webbinarium anordnas via Teams och är helt kostnadsfritt för våra medlemmar och kunder. Under mötet går vi igenom vad som är aktuellt hos oss på HBV gällande nya avtal och upphandlingar samt status på överprövade upphandlingar.

Program

Mer information kommer inom kort.

Anmälan

Våra medlemmar och associerade kunder är varmt välkomna att anmäla sig till detta webbinarium. Det är helt kostnadsfritt. Anmäl dig till Therese Borg, therese.borg@hbv.se

HBV Online, 10 sep

HBV Online, 10 sep

Detta webbinarium anordnas via Teams och är helt kostnadsfritt för våra medlemmar och kunder. Under mötet går vi igenom vad som är aktuellt hos oss på HBV gällande nya avtal och upphandlingar samt status på överprövade upphandlingar.

Program

Mer information kommer inom kort.

Anmälan

Våra medlemmar och associerade kunder är varmt välkomna att anmäla sig till detta webbinarium. Det är helt kostnadsfritt. Anmäl dig till Therese Borg, therese.borg@hbv.se

HBV Online, 21 maj

HBV Online, 21 maj

Detta webbinarium anordnas via Teams och är helt kostnadsfritt för våra medlemmar och kunder. Under mötet går vi igenom vad som är aktuellt hos oss på HBV gällande nya avtal och upphandlingar samt status på överprövade upphandlingar.

Program

Mer information kommer inom kort.

Anmälan

Våra medlemmar och associerade kunder är varmt välkomna att anmäla sig till detta webbinarium. Det är helt kostnadsfritt. Anmäl dig till Therese Borg, therese.borg@hbv.se

HBV Online, 21 mars

HBV Online, 21 mars

Detta webbinarium anordnas via Teams och är helt kostnadsfritt för våra medlemmar och kunder. Under mötet går vi igenom vad som är aktuellt hos oss på HBV gällande nya avtal och upphandlingar samt status på överprövade upphandlingar.

Program

10.00–10.05 HBV hälsar välkommen. Dagens presentatörer är Sofia Nordblom, regionansvarig Öst och Dan Sundberg, regionansvarig Mitt.

10.05–10.50 Onormalt många onormalt låga anbud? Kristian Pedersen, advokat och partner på Advokatfirman Kahn Pedersen, berättar om varför många upphandlande myndigheter upplever problem med onormalt låga anbud just nu och resonerar om hur fenomenet kan motverkas.

10.50–11.00 Paus.

11.00–12.00 Aktuell information om vad som är på gång hos oss på HBV, allmännyttans inköpsfunktion, vad gäller pågående upphandlingar, nya ramavtal, förlängda ramavtal och överprövade upphandlingar. Dessutom kommer vi att presentera några nya medarbetare.

12.00 Frågor av avslut.

Anmälan

Våra medlemmar och associerade kunder är varmt välkomna att anmäla sig till detta webbinarium. Det är helt kostnadsfritt. Anmäl dig till Therese Borg, therese.borg@hbv.se

HBV Online, 30 jan

HBV Online, 30 jan

Detta webbinarium anordnas via Teams och är helt kostnadsfritt för våra medlemmar och kunder. Under mötet går vi igenom vad som är aktuellt hos oss på HBV gällande nya avtal och upphandlingar samt status på överprövade upphandlingar.

Program

13.00–13.05 HBV hälsar välkommen. Dagens presentatörer är Lars Lönnblad, regionansvarig Syd och Janne Sunnari, regionansvarig Norr.

13.05–13.50 Upphandlingsåret 2023 – vad var det som hände egentligen?
Ett upphandlingsår har avslutats och ett nytt har precis börjat, men vilka var egentligen de viktigaste juridiska händelserna under 2023 och hur kommer de att påverka den offentliga upphandlingen under 2024?
Kristian Pedersen, advokat och partner på Advokatfirman Kahn Pedersen, kommer att gå igenom de viktigaste ur rättspraxis, lagstiftningsarbete och annat som hände under 2023 och vad alla som arbetar med upphandling bör tänka på under 2024.

13.50–14.00 Paus.

14.00–15.00 Aktuell information om vad som är på gång hos oss på HBV, allmännyttans inköpsfunktion, vad gäller pågående upphandlingar, nya ramavtal, förlängda ramavtal och överprövade upphandlingar. Dessutom kommer vi att presentera några nya medarbetare!

Anmälan

Våra medlemmar och associerade kunder är varmt välkomna att anmäla sig till detta webbinarium. Det är helt kostnadsfritt. Anmäl dig till Therese Borg, therese.borg@hbv.se, mobil 070-677 89 95.

HBV Online, 7 dec

HBV Online, 7 dec

Detta webbinarium anordnas via Teams och är helt kostnadsfritt för våra medlemmar och kunder. Under mötet går vi igenom vad som är aktuellt hos oss på HBV gällande nya avtal och upphandlingar samt status på överprövade upphandlingar.

 

Program

10.00–10.05 HBV hälsar välkommen. Dagens presentatörer är Sofia Nordblom, regionansvarig Öst och Gustav Lundin, regionansvarig Väst.

10.05–10.50 Köp – utan upphandling – mellan närstående organisationer.
Huvudregeln är att alla köp som en upphandlande myndighet gör ska föregås av annonserad (konkurrensutsatt) upphandling, men det finns många undantag från denna huvudregel.

En särskild grupp av sådana undantag är de undantag som avser köp mellan närstående organisationer, exempelvis mellan en kommun och dess bolag, mellan bolagen i en kommunal koncern eller mellan offentliga organisationer som har likartade mål och verksamheter.

Kristian Pedersen, advokat och partner på Advokatfirman Kahn Pedersen, kommer att gå igenom de möjligheter som undantagen ger att åstadkomma en effektiv och rationell samverkan mellan upphandlande myndigheter samt den senaste rättspraxisen på området.

10.50–11.00 Paus.

11.00–12.00 Aktuell information om vad som är på gång hos oss på HBV, allmännyttans inköpsfunktion, vad gäller pågående upphandlingar, nya ramavtal, förlängda ramavtal och överprövade upphandlingar.

Anmälan

Våra medlemmar och associerade kunder är varmt välkomna att anmäla sig till detta webbinarium. Det är helt kostnadsfritt. Anmäl dig till Therese Borg, therese.borg@hbv.se, mobil 070-677 89 95.

HBV Online, 26 okt

HBV Online, 26 okt

Detta webbinarium anordnas via Teams och är helt kostnadsfritt för våra medlemmar och kunder. Under mötet går vi igenom vad som är aktuellt hos oss på HBV gällande nya avtal och upphandlingar samt status på överprövade upphandlingar.

Program

13.00–13.05 HBV hälsar välkommen. Dagens presentatörer är Lars Lönnblad, regionansvarig Syd och Dan Sundberg, regionansvarig Mitt.

13.05–13.50 Nytt lagförslag om samordnad – och förbättrad – leverantörskontroll.

Den så kallade Leverantörskontrollutredningen lämnade i början av hösten sitt betänkande ”En samordnad registerkontroll för upphandlande myndigheter och enheter (SOU 2023:43)” till regeringen. Syftet med utredningens förslag är bland annat att åstadkomma ett samordnat, effektivt och tillförlitligt system för leverantörskontroll i samband med offentlig upphandling. Utredningen har också haft i uppgift att utreda om det finns rättsligt stöd för att behandla personuppgifter vid uppföljning av avtal, om det bör införas obligatoriska krav på arbetsrättsliga villkor vid icke direktivstyrda upphandlingar och att analysera de rättsliga förutsättningarna för att införa begränsningar av antalet underleverantörsled.

Utredningens förslag kan väntas leda till ett antal förändringar i det praktiska arbetet med leverantörskontroller i samband med upphandling och avtalsförvaltning.

Kristian Pedersen, advokat och partner på Advokatfirman Kahn Pedersen, kommer att gå igenom utredningens förslag och beskriva de föreslagna ändringarna.

13.50–14.00 Paus.

14.00–15.00 Aktuell information om vad som är på gång hos oss på HBV, allmännyttans inköpsfunktion, vad gäller pågående upphandlingar, nya ramavtal, förlängda ramavtal och överprövade upphandlingar.

Anmälan

Våra medlemmar och associerade kunder är varmt välkomna att anmäla sig till detta webbinarium. Det är helt kostnadsfritt. Anmäl dig till Therese Borg, therese.borg@hbv.se, mobil 070-677 89 95.

HBV Online, 12 sep

HBV Online, 12 sep

Detta webbinarium anordnas via Teams och är helt kostnadsfritt för våra medlemmar och kunder. Under mötet går vi igenom vad som är aktuellt hos oss på HBV gällande nya avtal och upphandlingar samt status på överprövade upphandlingar. Vi kommer även att berätta mer om kommande upphandlingar av försäkringsförmedlartjänster. Webbinariet presenteras av Lars Lönnblad, regionansvarig Syd och Janne Sunnari, regionansvarig Norr.

Program

13.00–13.45 Förhandlingar i offentlig upphandling. Upphandlande myndigheter har mycket att vinna på att förhandla med sina leverantörer, men förhandlingar är trots det ovanliga i offentliga upphandlingar. Kristian Pedersen, advokat och partner på Advokatfirman Kahn Pedersen berättar om när förhandlingar är tillåtna, hur förhandlingar kan användas för bättre offentliga affärer och vad man som upphandlare bör tänka på när man förhandlar.

13.45–14.00 Paus.

14.00–14.45 Aktuell information om vad som är på gång hos oss på HBV, allmännyttans inköpsfunktion, vad gäller pågående upphandlingar, nya ramavtal, förlängda ramavtal och överprövade upphandlingar.

Anmälan

Våra medlemmar och associerade kunder är varmt välkomna att anmäla sig till detta webbinarium. Det är helt kostnadsfritt. Anmäl dig till Therese Borg, therese.borg@hbv.se, mobil 070-677 89 95.

HBV Online, 20 juni

HBV Online, 20 juni

Detta webbinarium anordnas via Teams och är helt kostnadsfritt för våra medlemmar och kunder. Under mötet går vi igenom vad som är aktuellt hos oss på HBV gällande nya avtal och upphandlingar samt status på överprövade upphandlingar.

Program

09.55–10.00 Tekniktest för de som önskar och vill.

10.00–10.15 HBV hälsar välkommen och presenterar aktuella nyheter på HBV. Dagens presentatörer är Sofia Nordblom, regionansvarig Öst och Janne Sunnari, regionansvarig Norr.

10.15–11.00 Upphandlingsnyheter – rättsfall och andra viktiga nyheter från det första halvåret 2023. Kristian Pedersen, advokat och partner på Advokatfirman Kahn Pedersen, berättar om det gångna halvårets viktigaste rättsfall och nyheter inom upphandlingsområdet.

11.00–11.15 Paus.

11.15–12.00 Aktuell information från HBV gällande pågående, annonserade och överprövade upphandlingar, nya ramavtal och mycket annat som är på gång hos oss på HBV, allmännyttans inköpsfunktion.

Anmälan

Endast HBVs medlemmar och associerade kunder har möjlighet att delta på HBV Online.

Anmäl dig till Therese Borg, therese.borg@hbv.se,
08-556 765 26, 070-677 89 95.

HBV Online, 29 mars

HBV Online, 29 mars

Detta webbinarium anordnas via Teams och är helt kostnadsfritt för våra medlemmar och kunder. Under mötet går vi igenom vad som är aktuellt hos oss på HBV gällande nya avtal och upphandlingar samt status på överprövade upphandlingar.

Program

08.55–09.00 Tekniktest för de som önskar och vill.

09.00–09.50 Aktuell information från HBV gällande pågående, annonserade och överprövade upphandlingar, nya ramavtal och mycket annat som är på gång hos oss på HBV, allmännyttans inköpsfunktion. Dagens presentatörer är Gustav Lundin och Dan Sundberg.

09.50–10.00 Paus.

10.00–10.45 Ändring av upphandlade avtal. Höjda räntor, lågkonjunktur, kriget i Ukraina, efterdyningar av pandemin, lastfartyg på sned i kanaler, komponentbrist med mera. Det är mycket som kan hända och som kan leda till behov av att ändra villkoren i upphandlade avtal. Men var går gränsen för vad som är tillåtet att ändra enligt LOU och när blir det en otillåten väsentlig ändring? Kristian Pedersen, advokat och partner på Advokatfirman Kahn Pedersen diskuterar vilka möjligheter LOU ger att anpassa upphandlade avtal till ändrade förhållanden.

10.45–11.00 Senaste nytt gällande försäkringsförmedlartjänster, presenterat av Alexandra Haegerstrand Björkman. Summering och avslut.

HBV Online 25 okt

HBV Online 25 okt

Detta webbinarium anordnas via Teams och är helt kostnadsfritt för våra medlemmar och kunder. Under mötet går vi igenom vad som är aktuellt hos oss på HBV gällande nya avtal och upphandlingar samt status på överprövade upphandlingar.

HBV Online 6 dec

HBV Online 6 dec

Detta webbinarium anordnas via Teams och är helt kostnadsfritt för våra medlemmar och kunder. Under mötet går vi igenom vad som är aktuellt hos oss på HBV gällande nya avtal och upphandlingar samt status på överprövade upphandlingar.

Program


12.55–13.00
 Tekniktest för de som önskar och vill.

13.00–13.05 HBV hälsar välkommen. Dagens presentatörer är Lars Lönnblad, regionansvarig Syd och Janne Sunnari, regionansvarig Norr tillsammans med kollegor.

13.05–13.50 Direktupphandling – när och hur? En genomgång av förutsättningarna utifrån rättspraxis och 19 a kap. LOU under ledning av Kristian Pedersen, advokat och partner på Advokatfirman Kahn Pedersen KB.

13.50–14.00 Paus.

14.00–14.45 Aktuell information från HBV gällande pågående upphandlingar, annonserade upphandlingar, nya ramavtal och vad som planeras för år 2023.

14.45–14.55 Vår controller Olle Wiman summerar året 2022 med relevant statistik och tipsar om hur du mäter din klimatspend i Mina sidor.

14.55–15.00 Frågestund och avslut.

Anmälan

Vill du delta på årets sista HBV Online? Anmäl dig till Therese Borg, therese.borg@hbv.se, mobil 070-677 89 95.