Fönster och fönsterdörrar i komposit – leverans med montage 23-171

Omfattning

Upphandlingen 23-171 Fönster och fönsterdörrar i komposit – leverans  med montage omfattar två anbudsområden:

A – Fönster och fönsterdörrar med aluminium – leverans med montage
B – Fönster och fönsterdörrar med stålförstärkning – leverans med montage

Upphandlingen kommer att vara indelad i fyra regioner; nord, syd, öst och väst. Varje anbudsområde kommer att utvärderas och tilldelas var för sig. HBV har för avsikt att teckna avtal med tre leverantörer per anbudsområde.

Sista dag för på- och avanmälan är 2022-10-21 (förlängt).

Avropsordning

Avropsordning är rangordning med förnyad konkurrensutsättning.

Annonsering

Annonsering är planerad till oktober 2022.

Avtalstid

Planerad avtalsstart för anbudsområde A – Fönster och fönsterdörrar med aluminium – leverans med montage är 2023-03-01.

Planerad avtalsstart för anbudsområde B – Fönster och fönsterdörrar med stålförstärkning – leverans med montage är 2023-03-19. 

Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år.

Kontakt

Frågor om denna upphandling besvaras av ansvarig inköpsstrateg Anna Wörlund Rylenius eller affärsutvecklare Katarina Björndahl.

Uppdaterad 2022-10-07