Fönster och fönsterdörrar i komposit – leverans 23-172

Upphandlingen 23-172 Fönster och fönsterdörrar i komposit – leverans omfattar två anbudsområden:

A – Fönster och fönsterdörrar med aluminium – leverans
B – Fönster och fönsterdörrar med stålförstärkning – leverans

Upphandlingen kommer att vara indelad i fyra regioner; nord, syd, öst och väst. Varje anbudsområde kommer att utvärderas och tilldelas var för sig. HBV har för avsikt att teckna avtal med tre leverantörer per anbudsområde.

Sista dag för på- och avanmälan är 2022-10-21 (förlängt).

Avropsordning

Avropsordning är rangordning med FKU (förnyad konkurrensutsättning).

Annonsering

Annonsering är planerad till oktober 2022.

Avtalstid

Planerad avtalsstart är 2023-03-01. 

Kontakt

Frågor om denna upphandling besvaras av ansvarig inköpsstrateg Anna Wörlund Rylenius eller affärsutvecklare Katarina Björndahl.