• Start: 29 november 2022 — 10.00
    Slut: 28 maj 2024 — 11.30
  • Plats: Digitalt via Teams

Webbinarium IMD-produkter 29 nov

Varmt välkommen till detta webbinarium där vi informerar om det nya ramavtalet 22-145 IMD-produkter. Upphandlingen har delvis varit föremål för överprövning, men den 26 oktober informerade Högsta förvaltningsdomstolen att de inte meddelar leverantören Infometric AB prövningstillstånd vilket betyder att HBV nu kunnat gå vidare och tecknat avtal i samtliga avtalsområden. Från och med den 1 november har ramavtalet börjat gälla i sin helhet. Presentatör på detta webbinarium är inköpsstrateg Mårten Kempe.

Det rikstäckande ramavtalet 22-145 IMD-produkter omfattar varor och tjänster för individuell mätning och debitering av energi och vatten i flerbostadshus. Ramavtalet är indelat i sex avtalsområden där HBV har antagit nedan angivna leverantörer.

A. Flödesmätare för vatten och värme
1. Diehl GmbH
2. Ngenic Sverige AB
3. Elvaco AB
Avtalstid: 2022-11-01 –2024-1031

B. Volym- och energimätare med LORA/NB-IoT
1. Ambiductor AB
2. Elvaco AB
Avtalstid: 2022-04-01 – 2024-03-31

C. Komplett paket för lgh-mätning med B-Bus för kabel samt insamlingsenhet
1. Ecoguard AB
2. Elvaco AB
3. Diehl GmbH
Avtalstid: 2022-11-01 – 2024-10-31

D. Komplett paket för lgh-mätning med wireless M-Bus samt insamlingsenhet
1. Ecoguard AB
2. Elvaco AB
3. Diehl GmbH
Avtalstid: 2022-11-01 – 2024-10-31

E. Centralt system för mätinsamling (molntjänst)
Ecoguard AB
Elvaco AB
Avtalstid: 2022-11-01 – 2024-10-31

F. Fjärravläsning av huvudvattenmätare (tjänst)
Envera Sverige AB (Smartvatten)
Avtalstid: 2022-05-01 – 2024-04-30

Under webbinariet finns det möjlighet att ställa frågor via chatten. Webbinariet spelas in och kommer att publiceras tillsammans med övrig information om ramavtalet i vår avtalskatalog.
Läs mer om ramavtalet här>>

Anmälan

Våra medlemmar och avropsberättigade kunder är varmt välkomna att delta på detta kostnadsfria webbinarium. Anmäl dig till Therese Borg, therese.borg@hbv.se, 070-677 89 95.