Röd lastbil med spolfunktion
  • Datum: 21 september 2023
  • Tid: 10.00–11.00
  • Plats: Digitalt via Teams

Avloppstjänster

Våra medlemmar och associerade kunder är varmt välkomna att delta på detta webbinarium där vi går igenom HBVs nya dynamiska inköpssystem (DIS) 23-167 Avloppstjänster som börjar att gälla den 1 oktober.

23-167 Avloppstjänster

Befintligt ramavtal 19-167 Avloppsspolning och slamsugning löper ut den 30 september och ersätts med det dynamiska inköpssystemet (DIS) 23-167 Avloppstjänster. Ett DIS underlättar för lokala leverantörer att vara med och lämna anbud, vilket skapar en ökad konkurrens gällande både priser och inställelsetider. Alla affärer inom DISet sker helt elektroniskt vilket ger korta handläggningstider och snabbare affärer. Leverantörer kan när som helst under DISets giltighetstid ansluta sig genom att kvalificera sig. Omfattningen kommer att styras av beställarnas behov och preciseras i de specifika upphandlingarna.

Exempel på tjänster som omfattas av DISet:

  • högtrycksspolning
  • slamsugning
  • stamspolning
  • TV-filmning/inspektion av rörledningar för fastighet
  • rotskärning av dagvatten- och avloppsledningar
  • tömning av fett- och oljeavskiljare

På detta webbinarium kommer vi att gå igenom omfattningen av DISet och hur avrop ska gå till.

Medverkande:

Ida Larsson, ansvarig inköpsstrateg
Josko Lorger, ansvarig affärsutvecklare
Mårten Kempe, inköpsstrateg

Anmälan

Våra medlemmar och associerade kunder är varmt välkomna att delta på detta webbinarium. Det är helt kostnadsfritt. Anmäl dig till Therese Borg, therese.borg@hbv.se, mobil 070-677 89 95.