försäkring företag. man som har sin hand på små träklossar som står på rad
 • Datum: 6 maj 2024
 • Tid: 15.00–16.00
 • Plats: Digitalt

Webbinarium: 24-191 Skadehantering

Hjärtligt välkommen att delta på detta webbinarium om HBVs nya ramavtal 24-191 Skadehantering. Ramavtalet trädde i kraft den 1 april och avser skadehantering och stöd vid inträffad skada samt processdriven skadehantering för att effektivisera och optimera processen i det fallet stödet saknas eller om ytterligare stöd krävs.

Tjänster som kan avropas via detta ramavtal:

 • Skadeadministration. Allmän rådgivning, konsultation, skadebedömning, vägledning vid anmälan av skada, förnyad prövning, handläggning av ärende, utredning, rapportskrivning, informationsmeddelanden och exempelvis kontakt med andra parter.
 • Regresshantering. Bistå och stötta i regresser.
 • Storskadehantering. Delta i krisgrupper eller andra arbetsgrupper i händelse av skada.


Antagna leverantörer har tillgång till personal med följande erfarenhet och kompetens:

 • skaderegleringsprocessen
 • tolkning av försäkringsvillkor, praxis och gällande lagstiftning
 • byggskador, personskador, ansvar- och egendomsskador samt motorteknik
 • vägledning
 • regressrätt.


HBV har tecknat avtal med tre leverantörer. Avropsordning är rangordning och avrop ska i första hand ske från rangordnad etta.

1. Van Ameyde Sweden AB
2. Jönsson Wallberg Loss Adjusting AB
3. Leif Bolander & Co AB

Under webbinariet finns det möjlighet att ställa frågor via chatten. Webbinariet spelas in och kommer att publiceras tillsammans med övrig information om ramavtalet i vår avtalskatalog.
Läs mer om avtalet i vår avtalskatalog>>

Medverkande

Alexandra Hægerstrand Björkman, ansvarig inköpsstrateg, HBV
Marcus Olsson, VD, Van Ameyde Sweden AB
Anders Grotte, Business Development Director, Van Ameyde Sweden AB

Anmälan

Våra medlemmar och avropsberättigade kunder är varmt välkomna att delta på detta kostnadsfria webbinarium. Anmäl dig till Therese Borg, therese.borg@hbv.se, 070-677 89 95.