• Datum: 12 juni 2024
  • Tid: 13.00–14.00
  • Plats: Digitalt via Vimeo

Webbinarium: 24-190 Försäkringsförmedling – Företagsförsäkring

Hjärtligt välkommen att delta på detta webbinarium om HBVs nya ramavtal 24-190 Försäkringsförmedling – Företagsförsäkring. Ramavtalet trädde i kraft den 1 april och ska tillgodose våra medlemmars behov av försäkringsförmedling inom skadeförsäkring/företagsförsäkring. Detta webbinarium riktar sig till våra medlemmar med ett lägenhetsbestånd mellan 1 800 – 7 499 lägenheter.

Ramavtalet avser individuell försäkringsförmedling inom skadeförsäkring för näringsverksamhet eller offentlig verksamhet eller annan individuell skadeförsäkring som inte är konsumentförsäkring.

Försäkringsförmedlaruppdraget kan ske per årsbasis (årsarvode) alternativt vid behov (per timme).

Exempel på uppdraget:

  • Individuell krav- och behovsanalys av risker och lämpliga försäkringslösningar och försäkringsprodukter.
  • Rådgivning kring risker och eventuella lösningar och produkter.
  • Upphandlingsstöd (enligt Lagen om Offentlig Upphandling, LOU) vid upphandling av försäkringsprodukter.
  • Implementering och skötsel av försäkringsprodukter.
  • Löpande service och förvaltning av försäkringsavtal.
  • Förhandling med försäkringsbolag.


Ramavtalet är indelat i tre avtalsområden. Det är avropsberättigades totala lägenhetsbeståndet som styr från vilken försäkringsförmedlare avrop ska ske ifrån.

Antagna leverantörer i respektive avtalsområde:

Lägenhetsbestånd från och med: 7 500
1. Leif Bolander & Co AB

Lägenhetsbestånd mellan: 1 800 – 7 499
1. Försäkringsmäklarna Skeppsbron AB

Lägenhetsbestånd till och med: 1 799
1. WTW

Läs mer om avtalet i vår avtalskatalog>>

Medverkande

  • Alexandra Hægerstrand Björkman, ansvarig inköpsstrateg, HBV
  • Anders Bergström, försäkringsförmedlare, Försäkringsförmedlarna Skeppsbron AB

Anmälan

Våra medlemmar och avropsberättigade kunder är varmt välkomna att delta på detta kostnadsfria webbinarium. Anmäl dig till Therese Borg, therese.borg@hbv.se, 070-677 89 95.