• Datum: 17 juni 2024
  • Tid: 15.00–16.30
  • Plats: Digitalt

Styrelsemöte 17 juni

HBVs styrelse består av representanter från våra medlemmar.