• Datum: 27 februari 2024
  • Tid: 14.00–17.00
  • Plats: Team Finland House, Porkkalankatu 1, Helsingfors

Seminarium: HBV och Business Finland

HBV och Business Finland välkomnar finska företag med innovativa lösningar till ett seminarium om affärsmöjligheter i Sverige.

Allmännyttiga bostadsbolag i Sverige letar nu efter innovativa och hållbara lösningar för att nå målen för Agenda 2030. Produkter, system eller tjänster som bidrar till social, miljömässig och ekologisk hållbarhet är av stort intresse.

Önskade produkter, tjänster och system kan inkludera lösningar för:

  • Cirkularitet
  • Dagvatten
  • Energieffektivitet
  • CO²-reduktioner
  • Delade tjänster
  • Digitalisering och AI

Agenda

14.00–14.15 Välkommen. Bygg fossilfritt – affärsmöjligheter i Sverige. Anna Öberg, Senior rådgivare Business Finland i Sverige

14.15–15.00 Hur når man marknaden för 900 000 lägenheter i Sverige? Ville Gruner, HBV

15.00–15.30 Paus och nätverkande

15.30–16.00 Framtiden för hållbart boende i Umeå, Johanne Lindgren, Hållbarhetschef, Bostaden Umeå.

16.00–16.30 Gruppdiskussioner och paneldiskussioner, Ville Gruner, Johanne Lindgren & Ronny Rantamäki, Helsingfors stad

16.30 – 17.00 Mingel och nätverkande.