• Datum: 7 december 2023
  • Tid: 10.00–12.00
  • Plats: Digitalt via Teams

HBV Online, 7 dec

Detta webbinarium anordnas via Teams och är helt kostnadsfritt för våra medlemmar och kunder. Under mötet går vi igenom vad som är aktuellt hos oss på HBV gällande nya avtal och upphandlingar samt status på överprövade upphandlingar.

 

Program

10.00–10.05 HBV hälsar välkommen. Dagens presentatörer är Sofia Nordblom, regionansvarig Öst och Gustav Lundin, regionansvarig Väst.

10.05–10.50 Köp – utan upphandling – mellan närstående organisationer.
Huvudregeln är att alla köp som en upphandlande myndighet gör ska föregås av annonserad (konkurrensutsatt) upphandling, men det finns många undantag från denna huvudregel.

En särskild grupp av sådana undantag är de undantag som avser köp mellan närstående organisationer, exempelvis mellan en kommun och dess bolag, mellan bolagen i en kommunal koncern eller mellan offentliga organisationer som har likartade mål och verksamheter.

Kristian Pedersen, advokat och partner på Advokatfirman Kahn Pedersen, kommer att gå igenom de möjligheter som undantagen ger att åstadkomma en effektiv och rationell samverkan mellan upphandlande myndigheter samt den senaste rättspraxisen på området.

10.50–11.00 Paus.

11.00–12.00 Aktuell information om vad som är på gång hos oss på HBV, allmännyttans inköpsfunktion, vad gäller pågående upphandlingar, nya ramavtal, förlängda ramavtal och överprövade upphandlingar.

Anmälan

Våra medlemmar och associerade kunder är varmt välkomna att anmäla sig till detta webbinarium. Det är helt kostnadsfritt. Anmäl dig till Therese Borg, therese.borg@hbv.se, mobil 070-677 89 95.