• Datum: 29 mars 2023
  • Tid: 09.00–11.00
  • Plats: Digitalt via Teams

HBV Online, 29 mars

Detta webbinarium anordnas via Teams och är helt kostnadsfritt för våra medlemmar och kunder. Under mötet går vi igenom vad som är aktuellt hos oss på HBV gällande nya avtal och upphandlingar samt status på överprövade upphandlingar.

Program

08.55–09.00 Tekniktest för de som önskar och vill.

09.00–09.50 Aktuell information från HBV gällande pågående, annonserade och överprövade upphandlingar, nya ramavtal och mycket annat som är på gång hos oss på HBV, allmännyttans inköpsfunktion. Dagens presentatörer är Gustav Lundin och Dan Sundberg.

09.50–10.00 Paus.

10.00–10.45 Ändring av upphandlade avtal. Höjda räntor, lågkonjunktur, kriget i Ukraina, efterdyningar av pandemin, lastfartyg på sned i kanaler, komponentbrist med mera. Det är mycket som kan hända och som kan leda till behov av att ändra villkoren i upphandlade avtal. Men var går gränsen för vad som är tillåtet att ändra enligt LOU och när blir det en otillåten väsentlig ändring? Kristian Pedersen, advokat och partner på Advokatfirman Kahn Pedersen diskuterar vilka möjligheter LOU ger att anpassa upphandlade avtal till ändrade förhållanden.

10.45–11.00 Senaste nytt gällande försäkringsförmedlartjänster, presenterat av Alexandra Haegerstrand Björkman. Summering och avslut.