• Datum: 26 oktober 2023
  • Tid: 13.00–15.00
  • Plats: Digitalt via Teams

HBV Online, 26 okt

Detta webbinarium anordnas via Teams och är helt kostnadsfritt för våra medlemmar och kunder. Under mötet går vi igenom vad som är aktuellt hos oss på HBV gällande nya avtal och upphandlingar samt status på överprövade upphandlingar.

Program

13.00–13.05 HBV hälsar välkommen. Dagens presentatörer är Lars Lönnblad, regionansvarig Syd och Dan Sundberg, regionansvarig Mitt.

13.05–13.50 Nytt lagförslag om samordnad – och förbättrad – leverantörskontroll.

Den så kallade Leverantörskontrollutredningen lämnade i början av hösten sitt betänkande ”En samordnad registerkontroll för upphandlande myndigheter och enheter (SOU 2023:43)” till regeringen. Syftet med utredningens förslag är bland annat att åstadkomma ett samordnat, effektivt och tillförlitligt system för leverantörskontroll i samband med offentlig upphandling. Utredningen har också haft i uppgift att utreda om det finns rättsligt stöd för att behandla personuppgifter vid uppföljning av avtal, om det bör införas obligatoriska krav på arbetsrättsliga villkor vid icke direktivstyrda upphandlingar och att analysera de rättsliga förutsättningarna för att införa begränsningar av antalet underleverantörsled.

Utredningens förslag kan väntas leda till ett antal förändringar i det praktiska arbetet med leverantörskontroller i samband med upphandling och avtalsförvaltning.

Kristian Pedersen, advokat och partner på Advokatfirman Kahn Pedersen, kommer att gå igenom utredningens förslag och beskriva de föreslagna ändringarna.

13.50–14.00 Paus.

14.00–15.00 Aktuell information om vad som är på gång hos oss på HBV, allmännyttans inköpsfunktion, vad gäller pågående upphandlingar, nya ramavtal, förlängda ramavtal och överprövade upphandlingar.

Anmälan

Våra medlemmar och associerade kunder är varmt välkomna att anmäla sig till detta webbinarium. Det är helt kostnadsfritt. Anmäl dig till Therese Borg, therese.borg@hbv.se, mobil 070-677 89 95.