• Datum: 18 oktober 2023
  • Tid: 09.00–17.00
  • Plats: Lokal New York, World Trade Center, Stockholm

HBV Inköpsdag, 18 okt

Varmt välkommen till en konferens med fokus på allt som berör upphandling och inköp. Låt dig inspireras av våra speciellt inbjudna gäster som är viktiga aktörer inom detta område. Dagen vänder sig till dig som ansvarar för, eller dagligen arbetar med inköps- och upphandlingsfrågor.

Program

08.00–09.00 Fika och registrering.

09.00–09.15 HBV hälsar välkommen. Johan Almesjö, VD och Ola Kroon, Inköpschef

09.15–10.00 PMI – Inköpschefsindex. Maria Wallin Fredholm, Makroekonom, Swedbank Analys AB

10.00–10.30 Ny vägledning för klimatanpassade upphandlingar. Jens Johansson, Sakkunnig och hållbarhetsspecialist, Upphandlingsmyndigheten

10.30–11.00 Fika och mingel.

11.00–11.30 Skatteverkets arbete mot ekonomisk brottslighet. Anette Törnqvist, Skattehandläggare, Skatteverket

11.30–12.00 HBV informerar om det nya ramavtalsområdet Försäkringsförmedlartjänster samt om pilotprojektet Mina Sidor 2.0. Ola Kroon, Inköpschef och Johan Almesjö, VD tillsammans med Maria Moniér Melin, Chef Ekonomi och Stab och Mikael Lindberg, Inköpscontroller

12.00–12.30 Digitala produktpass. Jens Wernborg, Associate Partner, ARC Consulting och Ola Kroon, Inköpschef, HBV

12.30–14.00 Lunch och nätverkande.

14.00–14.40 Det offentligas lokalanskaffningar och kommunala bolags avtal med kommunerna – utvecklingen i rättspraxis. Per-Ola Bergqvist, Advokat/Expert, Advokatfirman Vinge KB

14.40–15.00 Trepartsavtal vid löpande arbeten, nyproduktion och ombyggnation. Katarina Björndahl, Affärsutvecklare och Sofia Nordblom, Regionansvarig Öst

15.00–15.30 Kaffepaus.

15.30–16.15 Upphandlad beredskap – om beredskap och försörjning 2023 och framåt. Erik Olsson, Advokat/Partner, Advokatfirman Kahn Pedersen KB

16.15–17.00 2049: Hur ser världen ut om 26 år? Mediepionjären Nicklas Hermansson ger dig superkrafterna som gör dig till en vinnare i AI-revolutionen.

17.00 Avslut och mingel med dryck och lättare tilltugg.

Anmälan

Endast HBVs medlemmar, kunder och avtalsleverantörer kan anmäla sig till detta event. Anmäl dig till Therese Borg, therese.borg@hbv.se.

Deltagaravgift inklusive lunch och mingel: 2.295 kronor per person exklusive moms.

Deltagaravgift digitalt: 2.295 kronor per företag (obegränsat antal personer på länk).