• Datum: 18 oktober 2023
  • Tid: 09.00–17.00
  • Plats: Lokal New York, World Trade Center, Stockholm

HBV Inköpsdag, 18 okt

Varmt välkommen till en konferens med fokus på allt som berör upphandling och inköp. Låt dig inspireras av våra speciellt inbjudna gäster som är viktiga aktörer inom detta område. Dagen vänder sig till dig som ansvarar för, eller dagligen arbetar med inköps- och upphandlingsfrågor.

Arbetet med konferensprogrammet pågår för fullt och presenteras i början av 2023.