• Datum: 27 juni 2024
  • Tid: 10.00–17.00
  • Plats: Teaterskeppet, Visby hamn

HBV i Almedalen, torsdag 27 juni – Hållbarhetsarenan

Klimatengagemanget inom bygg- och fastighetssektorn är stort. Klimatinitiativ och klimatkontrakt har startas på löpande band de senaste åren och vi är många som satt kursen mot klimatneutralt byggande 2030. Var står vi idag och vad krävs för att byggsektorns omställning ska ta fart på allvar? Denna dag dyker vi i ämnen som politik, inköp och klimatinitiativens betydelse. Välkommen till Hållbarhetsarenan ombord på Teaterskeppet som ligger för ankar i Visby hamn.

10.00–11.00 Når vi ett hållbart byggande till 2030?
Plats: Stora matsalen

Flera av landets klimatinitiativ börjar nu leverera resultat men levererar de tillräckliga resultat för att vi ska nå målsättningarna till 2030 och går det att visa på samband där lägre klimatpåverkan, ökad cirkularitet och lägre kostnader går hand i hand med ökade intäkter?

Medverkande:
Thomas Sundén, VD (Moderator), Sustainable Innovation AB
Erik Pelling, Kommunstyrelsens ordförande, Uppsala kommun
Stefan Björling, Affärschef, HBV
Maria Sandell, Hållbarhetschef, JM
Evelina Enochsson, Chef NollCO2 och GreenBuilding, SGBC
Erik Apel, Koordinator, Gävle Klimatavtal, Gävle Kommun
Embla Winge, Utvecklingsledare klimat, Peab, ÖBKN
Tomas Nord, Koordinator, ÖBKN Klimatarena Stockholm
Carl-Johan Casserberg, Chef stadsutveckling, Titania Projektutveckling AB
Evelina Enochsson, Chef NollCO2 och GreenBuilding, SGBC

11.30–12.30 Inköpet som möjliggörare i omställningen?
Plats: Stora matsalen

För att nå våra klimatmål måste vi hitta vägar att skala upp de lösningar vi provar så snabbt och säkert som möjligt. Delta i en expertlunch kring hur hållbarhet och innovation påverkas av ett professionellt inköpsarbete i en kontext av global och lokal instabilitet.

Medverkande:
Johan Almesjö, VD (Moderator), HBV
Björn Fägersten, VD, Politea
Joanna Berg,  Affärsutvecklingschef Nrep/ Real Impact Initiative
Peter Nohrstedt, Hållbarhetschef, ADDA

13.00–14.45 Vilka politiska beslut krävs för att bättre stimulera ett hållbart byggande?
Plats: Stora matsalen

Vi har klimatmål som ska vara nådda till 2030- Hur ökar vi takten, vem gör vad och hur kan politik på riks- och kommunal nivå, lagstiftning och incitament undanröja hinder för att nå och skala upp ett klimatneutralt byggande?  

Medverkande:
Lorentz Tovatt, Programchef för Hållbar energi (Moderator), Sustainable Innovation AB
Åsa Persson, Ordförande Klimatpolitiska rådet, forskningschef och vice VD för Stockholm Environment Institute
Jacob Dalunde, EU-parlamentariker, Miljöpartiet
Alireza Akhondi, Riksdagsledamot, Centerpartiet
Stefana Hoti, Kommunalråd Malmö, Miljöpartiet 
Evelina Fahlesson, Kommunalråd Skellefteå, Socialdemokraterna
Johan Almesjö, VD, HBV
Tomas Nord, Koordinator, ÖBKN
Andreas Holmgren, Hållbarhetschef, Treano Bygg
Andreas Huss, Koordinator, RISE
Stella Grundström, Regionchef, Skanska Sverige AB
Thomas Sundén, VD, Sustainable Innovation

14.30–15.30 Hur skalar vi upp den cirkulära byggprocessen och industrialiserar återbruket i branschen?
Plats: Teatersalongen

99 procent av bebyggelsen är redan byggd och flera hävdar att vi har de kvadratmeter som vi behöver även om de används på fel sätt. Vår planerings- & byggprocess utgår dock i mångt och mycket från en linjär nyproduktion så hur svänger vi om till en cirkulärt process som utgår från det befintliga och minskar rivandet? 

Medverkande:
Anna Bernstad Saraiva Schott, Hållbarhetsstrateg (Moderator), Malmö Stad
Johanna Andersson, Expert cirkulärt byggande, IVL/ CC Build
Anna Denell, Hållbarhetschef, Vasakronan
Peter Ullstad, VD, Codesign
Jörgen Ågren, Hållbarhetsstrateg, HBV

15.15–16.15 Hur kan vi gemensamt snabbt skala upp de hållbara lösningar som kan göra skillnad idag?
Plats: Stora matsalen

För att nå våra klimatmål i tid krävs radikal innovation som bryter upp och förändrar befintliga strukturer. För att ta emot dessa innovationer krävs en ökad innovationsvilja och tillåtande processer för att föra in och skala upp nya innovationer i ordinarie verksamheter – helst även välpaketerat.

Medverkande:
Anders Eriksson Modin, Hållbarhetschef (Moderator), Fojab
Tomas Nord, Koordinator, ÖBKN
Thomas Sundén, VD, Sustainable Innovation
Josko Lorger, Affärsutvecklare HBV, Koordinator Allmännyttans innovationsarena
Joanna Berg,  Affärsutvecklingschef Nrep/ Real Impact Initiative
Jacob Steen, VD, Bruksspecialisten
Stefan Erikson, Kommunalråd, Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden, Linköpings kommun