• Datum: 26 juni 2024
  • Tid: 11.30–20.00
  • Plats: Trappgatan 17, Visby

HBV i Almedalen, onsdag 26 juni

Vi på HBV ser fram emot att vara på plats i Visby under Almedalsveckan. I vårt hus på Trappgatan 17 kommer vi att hålla flera intressanta seminarier, som även kommer att sändas live. Vi arrangerar också trevliga mingel under dagarna och hoppas att så många som möjligt tar chansen att komma och mingla med oss. Det är ett utmärkt tillfälle att träffa nya människor och utöka sitt nätverk.

11.30–12.15 Social hållbarhet i en lokal kontext – hur kan nationella ramavtal stödja detta?

Se webbinariet live via denna länk>>

De allmännyttiga bostadsbolagen spelar en viktig roll i arbetet för socialt hållbara städer och livsmiljöer. Genom att integrera social hållbarhet i planering, utformning, byggnation och förvaltning kan bostadsbolagen bidra till att adressera sociala utmaningar och att skapa sociala värden.

Många av våra medlemmar, de allmännyttiga bostadsbolagen, efterlyser avtalskrav som medger att våra avtalsleverantörer kan bidra i det sociala hållbarhetsarbetet lokalt i deras kontext. Rätt utformat skulle detta kanske kunna ses som ett erbjudande snarare än som ett avtalskrav. Ett erbjudande om att vara med och bidra till en positiv samhällsutveckling och en del av leverantörernas sociala hållbarhetsarbete. Frågan är hur?

Medverkande:
Jörgen Ågren, Hållbarhetsstrateg (Moderator), HBV
Martin Callmeryd, Nationell projektledare – Trygga Orten, Östergötlands Stadsmission / Sveriges Stadsmissioner
Oliver Berger, Utvecklingschef, Urban Utveckling
Anna Andersson, Upphandlingsstrateg, AB Stångåstaden

12.00–12.45 Framtidssäkra upphandlingen med miljömärkning – och kommunicera utan greenwashing
Plats: Strandvägen, H520, Offentliga Affärers tomt

Hållbar upphandling blir allt viktigare då det är bråttom att nå miljö- och klimatmål. 900 miljarder som omsätts i offentliga affärer måste framtidssäkras och bidra till den gröna omställningen. Genom att ställa krav direkt på miljömärkning förenklas arbetet med upphandlingen och uppföljningen.

Medverkande:
Stefan Björling, Affärschef, HBV
Anna Linusson, VD och moderator, Miljömärkning Sverige
Elisabeth Stadler, Miljöchef, Peab
Lena Mårdh, Projektledare upphandling, Miljömärkning Sverige
Anna Norberg, Ansvarig public affairs, Miljömärkning Sverige

12.15 Lunchmingel.
13.30–14.15 En robust inköpsförmåga för Sverige – vilket är ditt bidrag?

Se webbinariet live via denna länk>>

Inköp är grunden för att verksamheter och samhället ska fungera. Offentliga verksamheter köper in varor och tjänster för hundratals miljarder om året. Inköp som offentliga verksamheter gör varje dag påverkar människors liv, marknader och hela samhällsutvecklingen. Robust inköpsförmåga handlar om att ha rätt avtal på plats och att använda dem rätt, utifrån verksamhetens mål, behov och förutsättningar i omvärlden. Robust inköpsförmåga kräver tydlig ankring i verksamhetens mål, behov och förutsättningar, och tillräckliga mandat för att kunna påverka. Inköpsmogna verksamheter där behovsägare, ledning och inköpare delar kunskap och gör prioriteringar tillsammans.

Omvärldsanalys ur ett inköpsperspektiv – hur påverkar samhällsutvecklingen våra inköp? Vilka scenarier behöver vi kunna hantera? Att då lägga inköpen sist i en kedja och förvänta sig ett träffsäkert utfall är inte en klok strategi. Att ha rätt avtal på plats är alltid ett samspel. Experter, behovsägare och ledning inom verksamheten, inköpsfunktionens specialistkompetens och leverantörerna behöver ömsesidig lyhördhet, kunskap och förståelse. Vilka inre behov och yttre omständigheter behöver inköpen hantera? Hur robust är inköpsförmågan hos er?

Medverkande:
Martin Magnusson, Ordförande (Moderator), Sveriges Offentliga Inköpare
Susanne Afzelius, Kommundirektör, Karlskoga kommun
Johan Almesjö, VD, HBV

15.00–15.45 Offentlig upphandling – katalysator för att föra innovation i allmännyttans tjänst?

Se webbinariet live via denna länk>>

Hur bidrar olika aktörer till att driva innovation till praktisk användning inom allmännyttan? Hur kan samarbete med offentlig sektor främja innovation och implementering av hållbara lösningar inom allmännyttan? Vilka hinder finns för att överföra innovationer från teori till praktik? I en tid där klimatförändringar och socioekonomiska utmaningar kräver snabba och effektiva åtgärder, är det av största vikt att integrera innovativa metoder och strukturer i våra samhällssystem. Genom att dela erfarenheter och insikter från en nordisk kontext, får vi en djupare förståelse för hur vi tillsammans kan skapa en mer hållbar samhällsutveckling genom samarbete, innovation och strukturerad implementering.

Medverkande:
Josko Lorger, Affärsutvecklare (Moderator), HBV
Linus Arnold, Director Development Projects, Ignite Sweden AB
Olof Molander, Affärsområdeschef, Adda Inköpscentral
Fredrik Törnqvist, VD, AB Stångåstaden

17.30 Kvällsmingel.