• Datum: 25 juni 2024
  • Tid: 11.30–20.00
  • Plats: Trappgatan 17, Visby

HBV i Almedalen, tisdag 25 juni

Vi på HBV ser fram emot att vara på plats i Visby under Almedalsveckan. I vårt hus på Trappgatan 17 kommer vi att hålla flera intressanta seminarier, som även kommer att sändas live. Vi arrangerar också trevliga mingel under dagarna och hoppas att så många som möjligt tar chansen att komma och mingla med oss. Det är ett utmärkt tillfälle att träffa nya människor och utöka sitt nätverk.

11.30–12.15 Hur påverkar teknikutvecklat inköpsarbete värdet för offentliga verksamheter och medborgare?

Se webbinariet live via denna länk>>

Hur ser framtiden ut för offentligt inköp i den digitala eran? Vad blir teknikens roll för att göra processerna transparenta, effektiva och anpassade till nya samhällsutmaningar? Fokus är att hjälpa inköpare navigera det teknologiska landskapet för hållbara och inkluderande offentliga tjänster.

Medverkande:
Ola Kroon, Inköpschef (Moderator), HBV
Gustav Fredriksson, National Bid Manager, Beijer Byggmaterial AB
Amar Al-Djaber, VD, Upphandlingsjurist, Zian AB
Ulrica Dyrke, Jurist, Almega
Emma Breheim, Biträdande kommundirektör, Luleå kommun

12.15 Lunchmingel.
15.00–15.45 Hur kan det offentliga inköpet hjälpa till att bryta systemhotande verksamheter i dagens Sverige?

Se webbinariet live via denna länk>>

De kommunala bostadsbolagens totala inköp överskrider 100 miljarder kronor årligen och är genom det ett potentiellt riskområde. Hur säkerställer vi att dessa medel bidrar till samhällsnytta och inte bli en inkomstkälla för systemhotande kriminalitet? Under Almedalsveckans samtal om samhällsutveckling står de kommunala bostadsbolagen, samhällsbyggarna i fokus. De köper varor och tjänster för 100 miljarder kronor och balanserar affärsnytta med hållbart samhällsbyggande. Hur kan de genom sin marknadspåverkan skapa inkluderande och resilienta samhällen som står emot systemhotande krafter?

Medverkande:
Johan Almesjö, VD (Moderator), HBV
Greta Berg, Expert – Brottsförebyggande, SKR
Jörgen Holmlund, Militär lärare, Försvarshögskolan
Christian Hybbinette, Advokat, Partner, Advokatfirman Kahn Pedersen KB
Anna Nordén, Chef Utvecklingsavdelningen, Vice VD, Framtiden Byggutveckling AB

17.30 Middagsmingel.