• Start: 11 maj 2023 — 12.00
    Slut: 12 maj 2023 — 12.00
  • Plats: Quality Hotel Globe, Arenaslingan 7, Johanneshov (möjlighet finns att delta digitalt)

Hållbara dagar, 11–12 maj

Den 11–12 maj hälsar vi våra medlemmar och övriga kunder välkomna till Hållbara dagar på Quality Hotel Globe i Stockholm. Mötesplatsen med hållbarhet i fokus ur flera olika aspekter. Vi kommer att ha ett antal av våra avtalsleverantörer på plats som kommer att dela med sig av sin kunskap gällande klimatsmarta produkter och vi kommer att ha många inspirerande och intressanta föreläsare som medverkar i programmet. Varmt välkommen att delta och nätverka med kollegor i branschen.

Våra medlemmar har även möjlighet att delta på den årliga föreningsstämman som äger rum på förmiddagen den 11 maj klockan 10.00–12.00. De sedvanliga stämmoförhandlingarna avslutas med en inspirationsföreläsning, ”Hur geopolitiken ritar om marknadens spelplan” med Björn Fägersten, VD, Politea.

Program

11 maj

12.00 Gemensam lunch i restaurangen på Quality Hotel Globe.

13.00 HBV hälsar välkommen och inleder Hållbara dagar.
Johan Almesjö, VD och Jörgen Ågren, hållbarhetsstrateg, HBV.

13.15 Ekonomin och den ekonomiska politiken.
Lars Heikensten, Doktor i Nationalekonomi och före detta Riksbankschef.

14.00 Introduktion av utställarna.

14.30 Fika hos utställarna.

15.30 Att gestalta och projektera med återbruk.
Marja Lundgren, Hållbarhetsspecialist och Arkitekt SAR/MSA, White arkitekter AB.
Hur ser förutsättningarna ut att arbeta med återbruk utifrån ett arkitektkontors perspektiv? Hur gestaltar vi med utgångspunkt i återbruk och vad behöver vi veta i tidigt skede om det tillgängliga materialet? Hur kan man effektivisera processen så att alla aktörer tillsammans kan hjälpas åt att möjliggöra återbruk?

16.00 Cirkulärt byggande i Sverige.
Carina Loh Lindholm, Koordinator Centrum för cirkulärt byggande – CCBuild.
Vad är nuläget för det cirkulära byggandet i Sverige? Vilka trender ser vi och hur kan man jobba cirkulärt redan idag? Erfarenheter från samverkansarenan CCBuild, ett växande nätverk som samlar drygt 100 aktörer i bygg- och fastighetsbranschen.

16.30 Återbruksarbetet på Micasa.
Sofie Tellberg, Miljösamordnare och Karl Frisell, Enhetschef, Micasa Fastigheter i Stockholm AB.
Att arbeta med cirkularitet och återbruk i praktiken kan vara komplext. Micasa som bygger, förvaltar och äger stadens vård- och omsorgsfastigheter berättar hur de arbetar med frågan i pilotprojekt. Hur arbetet i pilotprojektet resulterat i utvecklandet av fler och utökade återbruksarbeten. En återbruksresa som bara tagit sin början.

17.00 Summering av dagen och avslut.
Johan Almesjö, VD och Jörgen Ågren, hållbarhetsstrateg, HBV.

18.30 Gemensam middag och mingel på HBVs kontor.

12 maj

08.30 Välkomna tillbaka! HBVs hållbarhetsarbete.
Jörgen Ågren, Hållbarhetsstrateg, HBV.

09.00 Klimatarbete i snabb förändring.
Magnus Ulaner, Klimat- och energiexpert på Sveriges Allmännytta.
Förväntningarna på företags klimatarbete ökar i snabb takt. Ny lagstiftning kräver djup och bred rapportering av klimatarbetet och vetenskapligt baserade klimatmål. Ägare, kommunala eller finansiella, ökar förväntningarna. Allmänheten och boende är oroade av klimatets förändring. Vad kan bostadsbolag och deras leverantörer göra för att möta dessa förändringar? Vad gör Sveriges Allmännytta inom Klimatinitiativet?

09.30 Med optimerade system för värme, vatten och ventilation lyckades PiteBo minska energianvändningen och nå klimatmålen på rekordtid.
Andreas Engström, Fastighetschef, AB PiteBo, Martin Eksberg, Kiona Sweden AB.
PiteBos energieffektiviseringsarbete och implementering av ett AI för driftoptimering av fastighetsbeståndet.

10.00 Fika och tid hos utställarna.

11.00 Bra beslut styr mot klimatmålen.
Markku Rummukainen, Meteorolog, Professor i klimatologi vid Lunds Universitet. Markku är även Sveriges representant i IPCC, Förenta nationernas klimatpanel (Intergovernmental Panel on Climate Change), FNs organ för att sammanfatta och bedöma vetenskapen relaterad till den globala uppvärmningen.
Klimatarbete är en del av hållbar utveckling. Utmaningarna är många och åtgärder implementerar för långsamt om klimatmålen ska kunna uppnås. Även möjligheterna är många, en lång rad åtgärder finns på alla samhällssektorer samt på efterfrågesidan. Var står världen i klimatfrågan idag? Vilka möjligheter finns för att vända utsläppskurvan och förebygga klimatrisker?

11.45 Summering och avslut.
Johan Almesjö, VD och Jörgen Ågren, Hållbarhetsstrateg, HBV.

12.00 Gemensam lunch.          

Anmälan

Anmäl dig till Therese Borg, therese.borg@hbv.se,
telefonnummer 08-556 765 26, mobilnummer 070-677 89 95.

Endast HBVs medlemmar, underkunder och externa kunder samt avtalsleverantörer (i mån av plats) kan anmäla sig till denna träff. Anmälan är bindande. Avbokning efter sista anmälningsdag debiteras. Sista anmälningsdag är den 9 maj.

Kostnad: 2 495 kronor exklusive moms (faktureras i efterskott). Kontakta Therese Borg om du önskar delta digitalt.

Logi

HBV har reserverat ett antal rum på Quality Hotel Globe. Dessa bokas genom att ringa till hotellet på telefonnummer 08-686 63 20 alternativt mejla till q.globe@choice.se. Uppge HBV2023 vid bokning. Rummen kostar 1.595 kronor per natt inklusive moms.