• Datum: 16 maj 2024
  • Tid: 15.00–16.00
  • Plats: Digitalt via Vimeo

Försäkringsförmedling – Företagsförsäkring, > 7 500 lgh

Hjärtligt välkommen att delta på detta webbinarium om HBVs nya ramavtal 24-190 Försäkringsförmedling – Företagsförsäkring. Ramavtalet trädde i kraft den 1 april och avser HBVs medlemmars behov av försäkringsförmedling inom skadeförsäkring/företagsförsäkring med ett lägenhetsbestånd från och med 7 500 lägenheter.

Ramavtalet avser individuell försäkringsförmedling inom skadeförsäkring för näringsverksamhet eller offentlig verksamhet eller annan individuell skadeförsäkring som inte är konsumentförsäkring.

Försäkringsförmedlaruppdraget kan ske per årsbasis (årsarvode) alternativt vid behov (per timme).

Exempel på uppdraget:

  • Individuell krav- och behovsanalys av risker och lämpliga försäkringslösningar och försäkringsprodukter.
  • Rådgivning kring risker och eventuella lösningar och produkter.
  • Upphandlingsstöd (enligt Lagen om Offentlig Upphandling, LOU) vid upphandling av försäkringsprodukter.
  • Implementering och skötsel av försäkringsprodukter.
  • Löpande service och förvaltning av försäkringsavtal.
  • Förhandling med försäkringsbolag.

Om försäkringsförmedling

Istället för att på egen hand analysera utbudet på försäkringsmarknaden, kan en försäkringstagare/kund ge en förmedlare i uppdrag att sköta till exempel upphandling av ett visst försäkringsskydd.

En försäkringsförmedlare är alltså en form av ombud, som har företag och konsumenter som uppdragsgivare men det finns även de förmedlare som har försäkringsbolag som uppdragsgivare, och som utför försäkringsförmedling. Försäkringsförmedling kan dels ges en innebörd ur ett skatterättsligt perspektiv, dels en innebörd ur ett näringsrättsligt perspektiv.

En försäkringsförmedlare agerar på kundens uppdrag och ska ge kunden lämpliga och väldokumenterade råd. Det innebär att förmedlaren ska gå igenom kundens specifika förutsättningar och behov, dokumentera dessa och därefter ge råd utifrån kundens situation. Skälen för rådet ska alltid dokumenteras. En förmedlare kan arbeta på olika sätt, där det vanligaste är att förmedlaren analyserar flera olika försäkringsbolags produkter.

Medverkande

Alexandra Hægerstrand Björkman, ansvarig inköpsstrateg, HBV
Martina Anvret, affärsutvecklare, HBV
Mattias Bolander, VD och försäkringsmäklare, Leif Bolander & Co AB
Hedvig Engwall, försäkringsjurist, Leif Bolander & Co AB
Linnea Herfindal, försäkringsjurist, Leif Bolander & Co AB

Anmälan

Våra medlemmar och avropsberättigade kunder är varmt välkomna att delta på detta kostnadsfria webbinarium. Anmäl dig till Therese Borg, therese.borg@hbv.se, 070-677 89 95.