• Datum: 5 september 2023
  • Tid: 10.00–11.00
  • Plats: Digitalt via Teams

Försäkringsförmedlartjänster

Som ett led i att utveckla vårt erbjudande till medlemmarna har HBV tagit beslut om att upphandla försäkringsförmedlartjänster. För Allmännyttans inköpsfunktion är detta ett nytt och spännande steg som kommer att möjliggöra ytterligare områden där HBV kan bidra med sin kunskap och expertis. Upphandlingarna kommer att ske under hösten och beräknad avtalsstart är 1 mars 2024. På detta webbinarium berättar vi mer om omfattningen av dessa fyra olika upphandlingar. Våra medlemmar och associerade kunder är varmt välkomna att delta.

Fyra områden kommer att upphandlas

Det är olika områden inom försäkring som kommer att utmynna i fyra olika avtal. Syftet med att dela upp det i olika områden är för att skapa mervärde, lyfta fram väsentliga områden, skapa förutsättningar för en mer kraftfull konkurrensutsättning och för att skapa en kvalitetskedja.

Tjänsterna som rör försäkringsförmedling avser skadeförsäkring/företagsförsäkring och hemförsäkring, dessa kommer att utgöra två olika områden. När det gäller de två andra områdena kommer dessa att avse skadehantering och stöd vid skada samt risk, säkerhet och skadeförebyggande arbete. De tjänsterna kan hypotetiskt komma att erbjudas av andra typer av leverantörer än försäkringsförmedlare.

Processen framåt

I slutet av september planerar HBV att annonsera upphandlingarna. Utvärdering och tilldelning beräknas ske i början av december. I början på det nya året kommer sedan avtal att skrivas med avtalsstart den 1 mars 2024.

Sista dag för på- och avanmälan är den 14 september 2023.

Anmälan

Våra medlemmar och associerade kunder är varmt välkomna att delta på detta webbinarium som är helt kostnadsfritt. Webbinariet presenteras av ansvarig inköpsstrateg Alexandra Hægerstrand Björkman tillsammans med VD Johan Almesjö och Kristina Hårdänge, jurist och expert inom försäkringsregelverken.

Anmäl dig till Therese Borg, therese.borg@hbv.se, 070-677 89 95.