• Datum: 29 november 2023
  • Tid: 09.00–12.00

Dialogträff om minskad resursförbrukning och cirkulära affärer

Vår hållbarhetsstrateg, Jörgen Ågren deltar i en dialogträff den 29 november om minskad resursförbrukning och cirkulära affärer i byggbranschen. Ett arrangemang av RE:Source med stöd av Cradlenet, Circle Economy och Deloitte.

Genom rundabordssamtal vill arrangören samla 10–15 personer, experter och hållbarhetschefer från olika aktörer i byggbranschen som har djup kunskap om branschens värdekedjor och drivkrafter, hög motivation för hållbar omställning och kan påverka branschens sätt att göra affärer.

Resultaten från dialogträffen kommer att användas av RE:Source i sin planering av kommande utlysningar och initiativ för ökad cirkularitet i Sverige. Förhoppningen är också att alla som medverkar ska få med sig värdefulla insikter som deltagarna kan agera på enskilt och tillsammans efter träffen. Arrangören kommer att använda de insikter och slutsatser som görs för att kontinuerligt sprida kunskap, hjälpa företag att öka takten i omställningen och för att påverka politiken.

RE:Source är ett strategiskt innovationsprogram som finansierar projekt som bidrar till cirkulär ekonomi och resursanvändning inom planetens gränser.