• Datum: 29 juni 2023
  • Tid: 16.30–17.15
  • Plats: Teaterskeppet, Visby hamn, Lilla matsalen

Kan kommunala bostadsbolag driva ett långsiktigt innovationsfrämjande inköpssamarbete?

För att de allmännyttiga bostadsbolagen ska nå klimatmålen som endast är ”två upphandlingar bort”, behöver vi samla oss och skapa förutsättningar och processer som främjar innovationer på både kort och lång sikt.

Vill du vara en del av ett samtal om hur detta skulle kunna realiseras och där samarbetet kring Allmännyttans Innovationsarena kan vara en del i lösningen? Välkommen att lyssna på panelen och delta i diskussionerna.

Medverkande:
Ville Gruner, Enhetschef Affärsutveckling, HBV
Stina Lantz, VD, Ignite Sweden AB
Lina Svensberg, Innovation Manager, Compare
Magnus Ulaner, Klimat- och Energiexpert, Sveriges Allmännytta
Victoria Westergren, Upphandlingsjurist, Upphandlingsmyndigheten
Thomas Sundén, VD, Sustainable Innovation AB