• Datum: 29 juni 2023
  • Tid: 15.30–17.00
  • Plats: Hästgatan 4, Vinägers uteservering

Cirkulärt byggande – hur kan politik och företag samverka för att möta EUs klimatkrav?

EU ställer krav på omfattande uppgradering av fastighetsbeståndet och redovisning av miljöpåverkan i flera led. Kommuner och företag i framkant är redo att möta dem, men vad krävs för att det ska bli verklighet?

Hur ska nödvändiga konkreta samarbeten kring cirkulärt byggande etableras. Vad måste var och en göra? Vad vill fastighetsägare, byggföretag, byggmaterialtillverkare, återvinningsindustrin och teknikkonsulter göra? Vad kan politiken göra för att skynda på och underlätta omställningen? I samtalet medverkar representanter från byggmaterialindustrin, privata och offentliga företag inom återvinning, privata och offentliga fastighetsägare, teknikkonsulter, byggföretag och politiker från flera olika nivåer och partier. Föranmäl er gärna via länkad hemsida.

Medverkande:
Johan Almesjö, VD
Dag Duberg, EMEA ReStart Manager, Tarkett
Åsa Lindgren, Hållbarhetschef, Ramboll Buildings
Per Everhill, Ansvarig Public Affairs, Tekniska Verken Linköping
Anna Denell, Hållbarhetschef, Vasakronan
Ellen Einebrant, VD, Återvinningsindustrierna
Elisabeth Schylander, Hållbarhetschef, NCC
Åsa Lindhagen, Miljö- och Klimatborgarråd, (MP) Stockholms stad
Emma Wiesner, EU-parlamentariker, (C) Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Leif Nysmed, Riksdagsledamot, (S) Civilutskottet