Bild Almedalen, Visby. HBV - seminarium i Almedalen 28 juni, 15.00. Hur kan allmännyttans avtal vara en drivkraft för hållbar samhällsutveckling?
  • Datum: 29 juni 2023
  • Tid: 15.30–16.15
  • Plats: Teaterskeppet, Visby hamn, Stora matsalen

Från pilot till uppskalning – innovationer som snabbt får oss att nå ett klimatneutralt byggande

Hur kan vi främja organisationers vilja att införa nya innovationer för att nå klimatmålen? Enklare processer och attraktiva affärsmodeller behövs för att införa radikal innovation i befintliga strukturer och verksamheter.

För att nå våra klimatmål i tid krävs radikal innovation som bryter upp och förändrar befintliga strukturer. För att ta emot dessa innovationer krävs en ökad innovationsvilja och tillåtande processer för att föra in och skala upp nya innovationer i ordinarie verksamheter, något som inte alla organisationer har idag. Samtidigt krävs välpaketerade lösningar med attraktiva affärsmodeller som är lätta att ta till sig. Så vad kännetecknar dessa innovationer som gör det enkelt för oss att ta in dem i våra egna organisationer och snabbt skala upp dem så att vi når klimatmålen och hur bygger vi attraktiva tjänster/ produkter/ affärsmodeller kring dem? Delta i en dialog med fokus på de innovationer som är enkla att skala upp för att vi ska nå ett klimatneutralt byggande.

Medverkande:
Ville Gruner, Enhetschef Affärsutveckling
Anna-Maria Jakobsson, VD, Sankt Kors Fastigheter, Östergötland Bygger Klimatneutralt
Maria Perzon, Group Sustainability Manager, Castellum
Sara Gorton, Hållbarhetschef, Skanska Sverige
Ylva Åborg, Arbetsgruppsledare klimatsmarta material, Fojab / Klimatarena Stockholm
Maria Sandell, Hållbarhetschef, JM