Bild på Almedalen. HBV - seminarium i Almedalen 28 juni, 15.00. Hur kan allmännyttans avtal vara en drivkraft för hållbar samhällsutveckling?
  • Datum: 28 juni 2023
  • Tid: 15.00–16.00
  • Plats: Trappgatan 17
Karta

Hur kan allmännyttans avtal vara en drivkraft för hållbar samhällsutveckling?

Allmännyttan med sina cirka 900 000 lägenheter och en årlig omsättning på 100 miljarder kronor är en av de dominerande aktörerna på den svenska fastighetsmarknaden. Påverkar deras inköp i tillräckligt hög grad en önskvärd samhällsutveckling eller kan ett medvetet inköpsarbete påskynda omställningen?

Kan strategisk inköpsstyrning möjliggöra en önskvärd samhällsutveckling och nödvändig hållbar omställning både socialt, ekonomiskt och miljömässigt? Välkommen att lyssna till ett samtal där initiativ och arbetssätt och aktuella avtal ger exempel på hur denna strävan kan realiseras redan idag.

Mederkande:
Johan Almesjö, VD
Sofia Nordblom, regionansvarig Öst
Ola Kroon, Inköpschef
Sandra Sedig, enhetschef Konsultavtal